Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmărește:
  • asigurarea relațiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice
  • consultarea reprezentanților persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se inițieze, precum și toate problemele cu caracter economic, social, medical și cultural de interes al acestora
  • monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuțiilor prevăzute în art. 5 din HG nr. 499/2004
Atribuțiile Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt următoarele:
  • analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice
  • elaborarea de propuneri pentru soluționarea acestor probleme
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinul prefectului privind desemnarea reprezentanţilor poate fi vizualizat aici.

Componența Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice este disponibilă aici.