Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi la nivelul județului Caraș-Severin este disponibil aici.

Componența Grupului de Lucru Mixt pentru Romi poate fi vizualizată aici.

Lista organizațiilor neguvernamentale ale minorității rome din județul Caraș-Severin

Strategia de incluziunea a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015 – 2020 poate fi consultată aici.