Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Componența Grupului de Lucru Mixt pentru Romi poate fi vizualizată aici.

Lista organizațiilor neguvernamentale ale minorității rome din județul Caraș-Severin