Echipa interinstitutionala pentru aplicarea PTCA

Ordinul privind constituirea echipei interinstituționale care va analiza periodic modul de eficientizare a capacității instituționale de prevenire și combatere a violenței în școli, la nivelul judeţului Caraş-Severin, poate fi accesat aici

Componența echipei interinstituționale

Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic la nivelul județului Caraș-Severin poate fi consultat aici.