Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Ordinul privind constituirea Grupului de lucru care va analiza periodic modul de eficientizare a capacității instituționale de prevenire și combatere a violenței în școli, la nivelul judeţului Caraş-Severin, poate fi accesat aici

Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic la nivelul județului Caraș-Severin poate fi consultat aici.