Protecția datelor cu caracter personal

Responsabilul desemnat la nivelul Instituției Prefectului – Județul Caraș – Severin cu protecția datelor cu caracter personal este:
Sorin Gheju
Adresă de e-mail: sorin.gheju@prefcs.ro, telefon: 0255212498, interior 29038, fax: 0255220096

Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin este disponibil aici

Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici

Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici

Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici 

 

Legislaţie

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor) poate fi consultat aici 

Legea nr. 102/2005 din  3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi consultată aici

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice poate fi consultată aici

Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 poate fi consultată aici

 

Link-uri utile

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor: www.edps.europa.eu

Comitetul European pentru Protecţia Datelor: www.edpb.europa.eu

Comisia Europeană: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en