Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează şedinţa Colegiului Prefectural

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 27 februarie, ora 12,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, având următoarea tematică:

  1. Informare privind activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2023;
  2. Informare privind ajutoarele de urgență acordate în baza Hotărârii de Guvern nr. 559/2023 și a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în anul 2023;
  3. Diverse

3.1. Stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în semestrul II 2023 la nivelul Județului Caraș-Severin.

3.2. Aprobarea Procesului-Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 23.01.2024.