Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic

În perioada august 2022 – 31 martie 2023 au fost identificați la nivelul județului Caraș-Severin beneficiarii finali eligibili ai tichetelor sociale pe suport electronic (carduri) pentru nou-născuți.

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin va distribui unităților administrativ-teritoriale din județ, în perioada 08 – 16 mai 2023, tichetele sociale pe suport electronic (cardurile) pentru nou-născuți, aferente Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate finanțat prin intermediul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, program al Uniunii Europene derulat prin intermediul Guvernului României.

Numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți primite la nivel de județ este de 99 de tichete (carduri). Prin intermediul acestora pot fi achiziționate exclusiv produse pentru îngrijirea nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentație, articole sanitare şi medicale pentru mamă şi nou-născut.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți este de 2.000 de lei. Tichetul se acordă o singură dată pentru un nou-născut şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru care a fost emis.

Beneficiarii finali sunt copiii până la vârsta de 3 luni ai căror mame au născut începând cu anul 2022, din categoriile cele mai dezavantajate, cum ar fi: mamele cu drept la un venit minim garantat sau care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, inclusiv mamele singure, care se află temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, victime ale agresiunilor militare, ale violenței domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, mame care nu dețin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile și mamele minore, categorii definite conform Ordonanței de Urgență nr. 113/2022, referitoare la unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina.

Distribuția către beneficiarii finali din fiecare localitate se realizează prin intermediul serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor.