O R D I N de modificare a art.1 și a art.3 alin.(2) la Ordinul Prefectului nr. 356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lupu Matei;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 50/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Gâfu Cristian;

Văzând prevederile Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.219/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei mixte de rechiziţii nr. 566/2005, aprobat de către Şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii;

Ţinând seama de Ordinul Prefectului nr.356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin;

Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului nr.78/17.02.2020 privind stabilirea și delegarea atribuțiilor subprefecților județului Caraș-Severin;

Văzând Referatul nr. 4/3.173/20.02.2020 cu propunerea de emitere a Ordinului Prefectului de modificare a art.1 și a art.3 alin.(2) la Ordinul Prefectului nr. 356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin;

În temeiul art. 275  alin. (1), Partea IV-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Caraş-Severin emite prezentul

 

O R D I N :

 

Art. I  Art.1 la Ordinul Prefectului nr. 356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin, se modifică și va avea următorul conținut:

Se reorganizează Comisia mixtă de rechiziţii a Judeţului Caraş-Severin, în următoarea componenţă:

 

Nr. crt. Nume, prenume Funcţia în Comisie Instituţia
1. Cristian GÂFU Preşedinte – Prefectul Judeţului Caraş-Severin
2. Colonel

Ion PASĂRE

Membru – Comandantul Centrului Militar Judeţean

Caraş-Severin

3. Colonel

Ilie-Constantin Stanciu

Membru – Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile  Zorzor” Caraş-Severin
4. Comisar de poliţie

Adrian-Timotei JURJICA-DUMITER

Membru – Reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
5. Liliana TURCOANE Membru -Șeful Serviciului Verificarea Legalităţii  Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
6. Mihai BANDA Membru – Reprezentantul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara
7. Locotenent-colonel

Octavian Gheorghe CRENICEAN

Membru – Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Caraş-Severin
8. Valentin POPA Membru – Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin
9. Cantemir Paul  MOLDOVAN Membru – Reprezentantul Consiliului Judeţean Caraş-Severin
10. Petru BUZZI Membru – Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin
11. Maior

Mihail-Cornel TAŞCĂU

Membru – Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin

 

Art.II. Art.3 alin.(2) din Ordinul Prefectului nr. 356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin, se modifică și va avea următorul conținut:

Secretariatul Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin este asigurat de către locotenent-colonel Octavian Gheorghe CRENICEAN, șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Caraș-Severin.

Art.III. Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului nr. 356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin, rămân neschimbate.

Art.IV. Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării şi se transmite prin grija Secretariatului tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii, la:

  • membrii Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Caraş-Severin, nominalizați la art.I;
  • Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ;
  • Serviciul Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate;
  • Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
  • Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Caraş-Severin.

 

      P R E F E C T,

                                                                                       S U B P R E F E C T,

                Cristian GÂFU

                                                                                              Elena-Adriana SĂRĂOR

 

 

        SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII  ACTELOR, A APLICĂRII ACTELOR  NORMATIVE ŞI  CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

        ŞEF SERVICIU,

Liliana TURCOANE

 

       SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE  DECONCENTRATE

       ŞEF SERVICIU,

DORAN Ion

 

      STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE CARAŞ-SEVERIN

      ŞEF S.T.P.S.,

Lt. col. Octavian Gheorghe CRENICEAN

 

Nr. 91

din  24.02.2020

D:\ Documente\Crenicean Octavian\RECHIZIŢII\CMR 2020\Ordin reorg.1 2020\C.O..-3ex.

Ex. 1: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SVLAAANCA;

Ex. 2: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SDEMSPD;

Ex. 3: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Caraş-Severin;

Ex. 3, multiplicat în 8 exemplare: – Ex. 3/1: Consiliul Judeţean Caraş-Severin;

– Ex. 3/2-3/8: persoanelor nominalizate în Ordin.