Ordinele prefectului

Ordinul privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție ce se vor constitui în judeţul Caraş-Severin pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 poate fi accesat aici

Anexa la ordinul privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție ce se vor constitui în judeţul Caraş-Severin pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 poate fi accesată aici

Ordinul privind  numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Caraş-Severin pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 poate accesat aici

Ordinul  privind  stabilirea numărului membrilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a membrilor consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Caraş-Severin  poate fi accesat aici

Anexa la ordinul privind  stabilirea numărului membrilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a membrilor consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Caraş-Severin  poate fi accesată aici

Ordinul privind suspendarea activităţilor de audienţe, relaţii cu publicul, registratura generală şi de apostilare a actelor oficial administrative poate fi accesat aici

Ordinul  pentru modificarea art.1 al Ordinului Prefectului nr. 146/17.05.2016 privind reactualizarea Centrului de Combatere a Bolilor al Județului Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare poate fi accesat aici

Ordinul de modificare a art.nr.1 precum și a art.nr.2 la Ordinul Prefectului nr.229/04.08.2017 privind reorganizarea Colegiului Prefectural Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare poate fi accesat aici

Componenţa Comisiei de Dialog Social reorganizată la nivelul Judeţului Caraş-Severin  poate fi accesată aici

Ordinul pentru modificarea art.1 la Ordinul Prefectului nr. 113/27.02.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi ai unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş–Severin poate fi accesat aici

Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 146/22.03.2018, privind reorganizarea Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor al Judeţului Caraş-Severin poate fi accesat aici

Ordinul privind modificarea art. 1 la Ordinul Prefectului nr. 21/16.01.2018, privind desemnarea reprezentanţilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi ai unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu modificările ulterioare poate fi accesat aici

Ordinul privind modificarea art. 1 la Ordinul Prefectului nr. 18/16.01.2018, privind reorganizarea Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport Caraş-Severin, cu modificările ulterioare poate fi accesat aici

Componenţa nominală a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice reorganizată la nivelul Judeţului Caraş-Severin  poate fi accesată aici

Ordin de modificare a art.1 și a art.3 alin.(2) la Ordinul Prefectului nr. 356/03.10.2019 privind reorganizarea Comisiei mixte de rechiziţii poate fi accesat  aici

Ordinul privind convocarea supleanților la ședința de reconstituire a Consiliului Local al Comunei Domașnea poate fi accesat aici.

Ordinul privind convocarea supleanților la a doua ședință de reconstituire a Consiliului Local al Comunei Domașnea poate fi accesat aici.
Ordinul privind convocarea supleanților la a treia ședință de reconstituire a Consiliului Local al Comunei Domașnea poate fi accesat aici.