Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin, din data de 27.01.2023

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Giuchici Camelia, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş și reprezentantul Inspectoratului Județean în Construcții Caraș-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin și prezintă ordinea de zi:

  1. Stadiul digitalizării instrumentelor de evidență și al registrelor de stare civilă la nivelul Serviciului Județean Caraș-Severin al Arhivelor Naționale

         Prezintă: Serviciul  Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale

  1. Informare cu privire la măsurile de prevenire și combatere a Pestei Porcine Africane

         Prezintă: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor   Caraș-Severin

  1. Prezentarea proiectului „Programul şi tematica şedinţelor Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023”

         Prezintă: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

         3.1. Aprobarea „Programului şi tematicii şedinţelor Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023”

         Prezintă: Prefectul Județului Caraș-Severin

  1. Diverse

         Aprobarea Procesului-Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 13.12.2022.

Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul domnului Ovidiu Laurențiu Roșu, Șef Serviciu, Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Caraş – Severin, pentru a prezenta materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul Ovidiu Laurențiu Roșu prezintă materialul, „Stadiul digitalizării instrumentelor de evidență și al registrelor de stare civilă la nivelul Serviciului Județean Caraș-Severin al Arhivelor Naționale” material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și concluzionează faptul că, practic toate documentele de stare civilă începând anul 1918 sunt arhivate electronic.

Domnul Ovidiu Laurențiu Roșu menționează faptul că, da, ele se află la sediul Direcției Județene de Evidență al Populației deoarece acolo se realizează scanarea documentelor de stare civilă.

Domnul Prefect întreabă care este procentul de arhivare  electronică în cazul documentelor mai vechi de 100 de ani.

Domnul Ovidiu Laurențiu Roșu până în prezent 20% dintre documente au fost scanate.

Domnul Prefect întreabă dacă anul acesta se finalizează proiectul.

Domnul Ovidiu Laurențiu Roșu nu deoarece a fost prelungit cu 6 luni.

Domnul Prefect dă cuvântul domnului Lazăr Dorin Imbrea, Director Executiv Adjunct, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Lazăr Dorin Imbrea prezintă materialul, „Informare cu privire la măsurile de prevenire și combatere a Pestei Porcine Africane” material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect Mulțumește pentru materialul prezentat și solicită reprezentantului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Caraș-Severin să întreprindă măsurile necesare și legale pentru supravegherea/prevenirea PPA în Județul Caraș-Severin.

În continuare transmite reprezentantului DSVSA Caraș-Severin faptul că, săptămâna următoare va realiza o adresă la Agenția Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru rezolvarea a trei probleme care trenează de ceva timp și anume: operaționalizarea Laboratorului din cadrul DSVSA Caraș-Severin astfel încât analizele de laborator să nu mai fie trimise la laboratorul din Timișoara; starea necorespunzătoare în care funcționează circumscripțiile sanitare  veterinare din județ și identificarea de soluții pentru concesionarea serviciilor sanitar veterinare în 12 comune.

În altă ordine de idei întreabă reprezentantul Secţiei de “Drumuri Naţionale” Caransebeş dacă sunt probleme în ceea ce privește circulația pe drumurile din județ.

Domnul Ioan Boba, Şef Secţie, Secţia “Drumuri Naţionale” Caransebeş precizează faptul că, încă ninge în zona Oravița și Moldova Nouă dar se acționează, utilajele sunt în patrulare. Nu sunt probleme, se circulă în condiții de iarnă.

Domnul Prefect întreabă dacă se lucrează pe tronsonul de drum de la Berzasca. Speră ca acestea să fie finalizate în termen.

Domnul Ioan Boba, da se lucrează speră să fie finalizate la termenul stabilit.

Domnul Prefect, în continuare dă cuvântul doamnei Ramona Jula, Șef Serviciu, Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență pentru a prezenta materialul de la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Doamna Ramona Jula prezintă, proiectul „Programul şi tematica şedinţelor Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023”, material cuprins în dosarul de şedinţă.

În continuare menționează ca noutate în cadrul Programului şi tematica şedinţelor Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023, nu au fost stabilite date de desfășurare a acestor ședințe, ele vor fi stabilite la începutul fiecărei luni calendaristice iar cei care au de prezentat materiale în luna respectivă vor fi anunțați în timp util.

Totodată instituțiile care au prezentat Programe/ Planuri de acțiuni în anul 2022 care au fost aprobate  prin Hotărâri ale Colegiului Prefectural,  în acest an cu ocazia prezentării materialelor stabilite conform Programului pentru anul 2023 vor prezenta și un raport cu privire la modul de realizare a măsurilor/acțiunilor stabilite conform Hotărârilor de Colegiu Prefectural.

Domnul Prefect supune la vot „Programul şi tematica şedinţelor Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023” care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

În continuare se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi Diverse și supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului      Caraş-Severin din data de 13.12.2022, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat, mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Lista persoanelor care vor aproba prezentul Proces-Verbal, face parte integrantă din acesta.