Programul pentru școli al României 2017-2023 – activitate luna februarie

Prefectul Județului Caraș-Severin, domnul Ioan Dragomir, în calitate de coordonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, a dispus efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În acest context,  în luna februarie 2022 au fost realizate 5 controale pe linie sanitară, în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe pe linie sanitară și nefiind aplicate sancțiuni.

Cu privire la derularea la nivelul unităților școlare din județul Caraș-Severin a măsurilor educative ale programului au fost propuse activități care se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 și care vizează „Organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și de produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracuriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate”.