Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin

La sediul Palatului Administrativ s-a desfăşurat astăzi şedinţa lunară a Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost discutate aspecte privind activitatea de control desfășurată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în anul 2023, activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş, în trimestrul I 2024 şi regenerarea în fondul forestier administrat de către Direcția Silvică Caraș-Severin. Analiza activității din campania de împăduriri 2024 și rezultatul regenerărilor din ultimii 3 ani.

Din totalul de 1454 de controale desfăşurate pe parcursul anului trecut de către ITM Caraş-Severin, 1357 au vizat identificarea și combaterea muncii nedeclarate, fiind depistaţi că folosesc munca nedeclarată un număr de 28 angajatori. Astfel, au fost aplicate un număr de 29 de amenzi în valoare totală de 730.000 lei. De asemenea, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate un număr de 1063 de controale.

În ceea ce priveşte activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş,  în evidenţele acestuia figurează în judeţul nostru un număr de 68 obiective de explorare/exploatare din care: 17 de cercetare (4 pentru cărbuni, 6 minereuri metalice şi polimetalice, 7 pentru nemetalifere şi roci utile) şi 51 de exploatare (5 pentru cărbuni, 2 pentru minereuri, 36 pentru nemetalifere şi roci utile şi 8 pentru ape). În trimestrul I 2024 au fost realizate controale la un număr de 15 obiective, din care 9 de exploatare şi 6 de explorare. În ceea ce priveşte redevenţa minieră datorată bugetului de stat, pentru trimestrul I 2024, la nivelul judeţului Caraş- Severin, aceasta a fost achitată în proporţie de  85-90 %.

Referitor la regenerarea în fondul forestier, pentru anul 2024 Direcția Silvică Caraș-Severin are programată regenerarea unei suprafeţe totale de 542 ha, din care 482 ha regenerări naturale şi 61 ha regenerări artificiale.

Programul de împăduriri pentru anul 2024 este prevăzut a fi realizat în două etape, respectiv una în primavara și una în toamna acestui an. Pentru campania de împăduriri din primăvara anului 2024 Direcția Silvică Caraș-Severin a avut un program de regenerări de 435,75 ha. Pe lângă aceste suprafețe, au fost realizate și lucrări de completare a puieților uscați din plantațiile de anii trecuți, pe o suprafață de 26,94 de ha, precum și refacerea a 6,37 ha de plantații distruse de incendii ce la începutul anului.

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a propus ca fiind oportună şi necesară demararea unei acţiuni de control care să fie realizată de o comisie mixtă alcăuită din instituţiile cu atribuţii în domeniu şi care să verifice parcelele de pădure distruse de fenomenele meteorologice periculoare şi, implicit, lucrările de refacere care se efectuează asupra acestora.