Ședința Colegiului Prefectural Caraș-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 20 octombrie, ora 12,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Prezentarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2022-2023 pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş”.

    1.1. Adoptarea Hotărârii privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2022-2023 pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş”

  1. Raport privind activitatea Casei Județene de Pensii Caraș-Severin în cursul anului 2022 în domeniul pensiilor și legilor speciale, precum și prezentarea de planuri sau programe de acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției.
  2. Informare privind stadiul măsurilor întreprinse în vederea autorizării obiectivelor din subordinea consiliilor locale (unități de învățământ, cămine culturale, alimentări cu apă ale localităților, alte obiective, etc.).
  3. Informare privind stadiul executării lucrărilor din Programul de Gospodărire a Apelor de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin.
  4. Diverse.

    5.1. Prezentarea situației cu privire la stadiul contractelor de deszăpezire, a stocurilor de materiale antiderapante, a rezervelor de combustibil precum și a utilajelor de deszăpezire destinate asigurării viabilității căilor rutiere în sezonul rece 2022-2023, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri  județene și drumuri comunale de pe teritoriul județului Caraș-Severin.

      5.2. Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 23.09.2022.