Şedintă extraordinară CJSU – 14.01.2022

În cadrul şedinţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de astăzi, 14.01.2022, s-a adoptat  Hotărârea nr. 4/14.01.2022, după cum urmează:

Art.1. (1). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 3 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR nr.34/2022, pentru:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
SOCOL 3,84

 

(2). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 1 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR nr.34/2022, pentru:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
OBREJA 1,73

 

         (3). Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin şi pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT-urilor Socol și Obreja din judeţul Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (15.01-28.01.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

Art.3. (1). La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

(2). Se exceptează de la măsura prevăzută la alin.1 următoarele categorii de persoane:

  1. a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
  2. b) persoanele care sunt singure în birou;
  3. c) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;
  4. d) reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;
  5. e) vorbitorii aflaţi în spaţii închise sau deschise cu condiţia respectării distanţei de minimum 3 metri între aceştia şi oricare din celelalte persoane din public;
  6. f) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive;
  7. g) persoanele cu dizabilităţi cognitive.

(3). Persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, după evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot fi exceptate de la măsura prevăzută la alin.1 la locul de muncă.

  Art.4. (1). Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la una dintre activitățile din HGR nr.34/2022, Anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7 – 12, 15 şi 18, art. 6 pct. 1 – 5, 8 – 10 şi 12, art. 9 pct. 1 – 4 şi 6 – 10, art. 11 alin. (2) şi (3), precum şi art. 12 alin. (4) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a  facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

                        (2). În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute la una dintre activitățile din HGR nr.34/2022, Anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7 – 12, 15 şi 18, art. 6 pct. 1 – 5, 8 – 10 şi 12, art. 9 pct. 1 – 4 şi 6 – 10, art. 11 alin. (2) şi (3), precum şi art. 12 alin. (4), se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Art.5. (1). Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

              (2). Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit Anexei 3 la HGR nr.34/2022 au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID folosind secţiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

              (3). În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit Anexei 3 la HGR nr.34/2022 au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

              (4). Măsurile prevăzute în Anexa 3 la HGR nr.34/2022 nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

  Art.6. (1). La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 15.01.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în Anexa nr.2 la HCJSU Caraș-Severin nr.1/07.01.2022 pentru UAT Obreja, precum și cele stabilite în Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.2/10.01.2022 pentru UAT  Socol.

(2). La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 15.01.2022, rămân valabile măsurile stabilite în Anexa nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.1/07.01.2022, în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr.2/10.01.2022, precum și măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr.3/12.01.2022, pentru UAT-urile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, pe perioadele de aplicare ale acestora.

Hotărârea nr. 4/14.01.2022 şi anexa aferentă pot fi accesate pe site-ul Instituţiei Prefectului  – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

Situații de urgență