Ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-02.02.2022

Ședință ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) a avut loc astăzi, 02 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ, care a cuprins mai multe proiecte pe ordinea de zi.

 Unul dintre acestea a vizat prezentarea raportului de evaluare a activității desfășurate în anul 2021 de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

Astfel, în anul 2021, activitatea CJSU s-a concentrat pe gestionarea pandemiei de Covid-19, campania de vaccinare împotriva Covid-19, în județ fiind funcționale 20 de centre de vaccinare dintre care 16 la sfârșitul anului. În plus, au fost organizate campanii mobile de vaccinare în mediul rural pentru a facilita accesul populației la vaccinare.

În același timp, activitatea CJSU a cuprins activitățile specifice precum cele de evaluare a situațiilor de urgență produse în unitățile administrativ-teritoriale și stabilirea de măsuri și acțiuni pentru gestionarea acestora. De asemenea, au fost întocmite și transmise către primării mesaje de avertizare/atenționare hidrometeorologică, cât și a unor măsuri ce trebuiau întreprinse la nivel local, a fost monitorizată în permanență evoluția fenomenelor care s-au manifestat, au fost efectuate exerciții de cooperare cu forțe și mijloace în teren, antrenamente pentru alarmarea populației, au fost constituite, prin ordin al prefectului, comisii mixte de validare pagube, au fost organizate și desfășurate ședințe ordinare și extraordinare.

În anul 2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin s-a întrunit în 106 ședințe dintre care două cu caracter ordinar și au fost emise 151 de hotărâri, majoritatea hotărârilor, 134, au fost adoptate în contextul epidemiologic actual generat de pandemia de Covid-19.

În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, chiar dacă pentru județul nostru, în anul 2021, au fost emise 432 de notificări hidrometeorologice. În urma fenomenelor hidrometeorologice, la nivelul județului, în anul 2021 au fost produse pagube în valoare de aproximativ 13.401,6 mii lei, fiind raportate pagube în 23 de UAT-uri.

Un alt proiect pe ordinea de zi a cuprins Planul anual de activități al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin pe anul 2022, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 12/02.02.2022.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost adoptată Hotărârea nr. 14/02.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 02.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Berzovia, Vermeș, Carașova, Copăcele, Pojejena, Băile Herculane, Bolvașnița, Lăpușnicel, Rusca Montană, Oravița, Cornereva și Răcășdia din județul Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr. 34/2022.

În localitățile de mai jos se aplică măsurile prevăzute în cazul incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 3/1000 locuitori conform HG nr. 34/2022:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
BERZOVIA 9,78
VERMEȘ 6,78
CARAȘOVA 6,73
COPĂCELE 4,9
POJEJENA 4,82
BĂILE HERCULANE 3,91
BOLVAȘNIȚA 3,78
LĂPUȘNICEL 3,59
RUSCA MONTANĂ 3,29
ORAVIȚA 3,09

În localitățile de mai jos se aplică măsurile prevăzute în cazul incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 1/1000 locuitori conform HG nr. 34/2022:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
CORNEREVA 1,43
RĂCĂȘDIA 1,43

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităților Berzovia, Vermeș, Carașova, Copăcele, Pojejena, Băile Herculane, Bolvașnița, Lăpușnicel, Rusca Montană, Oravița, Cornereva și Răcășdia se aplică pentru o perioadă de 14 zile (03.02-16.02.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin. Măsurile se regăsesc în Anexa la hotărâre.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 03.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în: Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 7/21.01.2022 pentru UAT Cornereva, Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 8/24.01.2022 pentru UAT-urile Băile Herculane și Oravița, Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 9/26.01.2022 pentru UAT-urile Pojejena, Bolvașnița și Rusca Montană, Anexa la HCJSU nr.10/28.01.2022 pentru UAT Lăpușnicel și Anexa la HCJSU nr.11/31.01.2022 pentru UAT-urile Vermeș și Copăcele.

De asemenea, la data de 03.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite în: Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 7/ 21.01.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 8/24.01.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 9/26.01.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 10/28.01.2022, precum și măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 11/31.01.2022, pe perioadele de aplicare ale acestora, pentru localitățile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 14/02.02.2022 intră în vigoare în data de 03.02.2022 și poate fi consultată pe site-ul instituţiei, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.