Şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice şi Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 23 ianuarie, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, următoarele:

– şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00 având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind modul de soluţionare a dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare depuse în anul 2023;
  2. Analiza bolilor cronice în intervalul 2018-2023;

– şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 11,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind acordarea alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri conform Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
  2. Analiza activității Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin în anul 2023;
  3. 3. Diverse.

Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 11.12.2023.