Centre Regionale de Integrare pentru integrarea refugiaților și migranților în România – județele Caraș-Severin și Timiș

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de lansare a proiectului:AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în format on-line în data de 27 Februarie 2023 între orele 12:00-14:00. Link-ul de conectare pentru eveniment va fi transmis în timp util.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

Instituția Prefectului Județul Timiș

Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin

Instituția Prefectului Județul Bihor

Durata de implementare a proiectului este de 10 luni: 27.12.2022-26.10.2023.

Bugetul total al proiectului, este în valoare de: 1.700.000 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BPI) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BPI și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de  Integrare Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor regăsite oferite de Inspectoratului General pentru Imigări – Numărul cetățenilor străini (BPI, RTT) stabiliți legal în România la 31.01.2023,  este de: 14653 migranți, dintre care 309 persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară.

În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din anii precedenți:

  • Bihor – 2610, Arad – 2704, Hunedoara -1095
  • Timiș – 6831, Caraș-Severin – 827, Mehedinți – 586

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm luni, 27 Februarie 2022, în intervalul orar 12:00-14:00, la evenimentul de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara. Linkul de participare va fi distribuit participanților pe baza de înregistrare prealabilă la numărul de telefon: 0742.128.579, sau la adresa de email otilia.dragoi@aidrom.ro.