Centre Regionale de Integrare pentru integrarea refugiaților și migranților în România – județul Bihor

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de lansare a proiectului: AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc online, pe platforma ZOOM:

  • În data de 28 Februarie 2023 între orele 10:00-12:00.
  • Link-ul de conectare pentru eveniment, va fi transmis în timp util.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

Instituția Prefectului Județul Timiș

Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin

Instituția Prefectului Județul Bihor

Durata implementare: 27.12.2022-26.10.2023.

Bugetul total al proiectului este 1.700.000 Lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Locuri de desfăşurare: Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor regăsite pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări (instrucțiuni pentru solicitanți – FAMI 20.02), la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară.

Conform Inspectoratului General pentru Imigrări, la 31.01.2023, numărul cetățenilor străini care dețineau un drept de ședere valabil, în județele de interes, acoperite prin proiect s-a ridicat la un total de 14653 persoane. Situația pe fiecare județ arată astfel:

  • Bihor – 2610, Arad – 2704, Hunedoara – 1095
  • Timiș – 6831, Caraș-Severin – 827, Mehedinți – 586

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm marți, 28.02.2023, între orele 10:00-12:00, la evenimentul online de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.

Linkul de participare va fi distribuit participanților pe baza de înregistrare prealabilă la numărul de telefon: 0743.081.449 sau la adresa de email: adrianapopa@filantropiaoradea.ro