Ședințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice și Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează miercuri, 22 februarie, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, următoarele:

        – şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordinea de zi:

  1. Informare privind asistenţa socială a persoanelor dependente – Situația consumului de droguri în județul Caraș-Severin

    2.Informare privind modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor gratuite şi compensate în tratamentul ambulatoriu. Noutăţi în modul de prescriere al medicamentelor compensate şi gratuite

  1. Diverse.

         – şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 11,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind acordarea alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  2. Informare privind monitorizarea calității apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat și/sau prin instalații individuale de folosință publică.
  3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
  4. Diverse

         Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 25.01.2023