Conferinţa de încheiere a proiectului „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” – Oradea

 

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de încheiere a etapei a II-a a proiectului: AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în 12 septembrie 2022 la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor (Parcul Traian, nr. 5, Oradea), între orele 11:00-13:00.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

                   Instituția Prefectului Județul Timiș

                   Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin

                   Instituția Prefectului Județul Bihor

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:12 luni (Etapa I)

 12 luni (Etapa a II-a)

 3 luni (Etapa a III-a)

A doua etapă de implementare se desfășoară în perioada: 26 septembrie 2021 – 25 septembrie 2022.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare este în valoare totală de: 3.163.283,80 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de  Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor regăsite pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigări (instrucțini pentru solicitanți – FAMI 20.02): Numărul cetățenilor străini (BPI, RTT) stabiliți legal în România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

  • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
  • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376
  • În cadrul proiectului: “AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, în cele 6 județe de jurisdicție, a fost asistat un număr de 857, din care: 369 de beneficiari – CRI TM si 488 de beneficiari – CRI Oradea, în perioada: Septembrie 2021 – August 2022.

În ceea ce privește situația cetățenilor ucraineni, conform datelor UNHCR, la data de 15 august 2022, 84,662 de cetățeni ucraineni au fost înregistrați în România, dintre care 52,952 au cerut și au primit permis de protecție temporară.

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm luni,  12 Septembrie 2022, în intervalul orar 11:00-13:00, la evenimentul de încheiere a proiectului care se va desfășura la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor, între orele 11:00-13:00, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.