Conferinţa de încheiere a proiectului „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” – Timișoara

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de încheiere a etapei a II-a a proiectului : „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în Timișoara, în data de 13 Septembrie 2022, la Reciproc Café, adresa Bastion, Strada Martin Luther, între orele 11:00-14:30.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

 Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAS-SEVERIN

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare :

  • Sept 2020 – Sept 2021
  • Sept 2021 – Sept 2022
  • Sept 2022 – Dec 2022

A doua etapă de implementare s-a desfășurat în perioada : 27 septembrie 2021 – 25 septembrie 2022.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de : 3.163.283,80 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BPI) și resortisanții țărilor terțe (RTT) cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

 

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BPI și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de Integrare Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, s-au consolidat reţele judeţene de voluntari, s-au creat grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

 

STATISTICI:

Conform datelor regăsite pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigări (instrucțini pentru solicitanți – FAMI 20.02): Numărul cetățenilor străini (BPI, RTT) stabiliți legal în România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

  • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
  • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

În cadrul proiectului: “AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, în cele 6 județe de jurisdicție, a fost asistat un număr de 857, din care: 369 de beneficiari – CRI TM si 488 de beneficiari – CRI Oradea, în perioada: Septembrie 2021 – August 2022.

În ceea ce privește situația cetățenilor ucraineni, conform datelor UNHCR, la data de 15 august 2022, 84,662 de cetățeni ucraineni au fost înregistrați în România, dintre care 52,952 au cerut și au primit permis de protecție temporară.

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm marti, 13 septembrie 2022, la Reciproc Café, adresa Bastion, Strada Martin Luther, Timișoara, între orele 11:00-14:30, la evenimentul de încheiere și diseminare a rezultatelor celei de-a doua etape a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara.