Conferinţa de încheiere a proiectului„AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa  de încheiere a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

 Evenimentul va avea loc online, pe platforma ZOOM:

  • În data de 09 Octombrie 2023 între orele 11:00-13:00.
  • Link-ul de conectare pentru eveniment, va fi transmis în timp

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

 Proiectul a fost implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România Parteneri: Asociația Filantropia Oradea

Instituția Prefectului Județul Timiș Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin Instituția Prefectului Județul Bihor :

Durata implementare: 27.12.2022-26.10.2023. Bugetul total al proiectului: 1.700.000 Lei.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Locuri de desfăşurare: Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin.

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, s-au consolidat reţele judeţene de voluntari, grupuri de lucru, sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

 Conform datelor regăsite oferite de Inspectoratului General pentru Imigări – Numărul cetățenilor străini (BPI, RTT) stabiliți legal în România la 31.01.2023, este de: 14653 migranți, dintre care 309 persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară.

În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din anii precedenți:

  • Bihor – 2610, Arad – 2704, Hunedoara -1095
  • Timiș – 6831, Caraș-Severin – 827, Mehedinți – 586

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Luni, 09.10.2023, între orele 11:00-13:00, la evenimentul online de diseminare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-

guvernamentale, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.

Linkul de participare va fi distribuit participanților pe baza de înregistrare prealabilă la numărul de telefon: 0742.128.579, sau la adresa de email: otilia.dragoi@aidrom.ro.