Controale pentru derularea în bune condiții a Programului pentru școli al României 2017-2023

Prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, în calitate de coordonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, a dispus în luna octombrie 2022 efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În acest context, în luna octombrie 2022, au fost realizate 6 controale pe linie sanitară și un control pe linie sanitar-veterinară, nefiind aplicate sancțiuni.