Ședința Colegiului Prefectural al județului Caraș-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează  joi, 17 noiembrie, ora 12,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de către CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01- 31.10.2021
  2. Indicatori de implementare ai PNDR 2014-2020 în Județul Caraș-Severin
  3. Activitatea desfăşurată de către ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Caraş-Severin, în perioada 01.01.-31.10.2022
  4. Siguranța rutieră. Analiza evoluției indicatorilor privind siguranța rutieră în județul Caraș-Severin, acțiunile organizate în comun cu alte instituții cu atribuții pe linia siguranței rutiere și rezultatele obținute, influența elementelor de infrastructură rutieră în siguranța rutieră
  5. Diverse.

– Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 20.10.2022.