„Curăţăm România”, campanie naţională de ecologizare a zonelor afectate de deşeuri

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a dat startul campaniei naţionale de ecologizare a zonelor afectate de deşeuri „Curăţăm România”, care se desfășoară în perioada 4 aprilie – 4 mai 2022, sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”.

„Curățăm România!” este prima campanie naţională de acest fel în care sunt implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile de profil, asociațiile municipiilor, orașelor, comunelor, instituțiile deconcentrate, societatea civilă. La nivel judeţean, campania se derulează sub coordonarea instituţiilor prefectului.

Campania are ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, a canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, a câmpurilor și pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI.

Pentru derularea eficientă a campaniei la nivelul judeţului Caraş-Severin, a fost constituit, prin ordin al prefectului, un grup de lucru, din care fac parte instituţiile cu atribuţii în domeniu, responsabil cu mobilizarea unităţilor administrativ – teritoriale cu privire la ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, centralizarea datelor primite de la acestea, întocmirea unui calendar al activităţilor de ecologizare şi evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor vine în sprijinul unităţilor administrativ – teritoriale care se vor implica în campanie prin decontarea cheltuielilor pe care le vor efectua în acest scop, doar în condițiile în care cantitățile de deșeuri colectate nu fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii licențiați/autorizați. În funcție de numărul locuitorilor din UAT-urile beneficiare, se vor acorda sume între 3.000  și 30.000 de lei.