Şedinţa Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 30 martie 2022, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, având ca tematică următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

  1. Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat din județul Caraș-Severin pentru anul școlar 2022-2023.
  2. Informare privind asistența medicală primară-medicina de familie, grad de acoperire și necesar de medici în județ.
  3. Diverse

–  Analiza solicitării Blocului Național Sindical, Filiala Județului Caraș-Severin.

– Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 23.02.2022

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin a aprobat emiterea avizului conform pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular pentru anul școlar 2022-2023. Astfel, în județul Caraș-Severin funcționează un număr de 399 unități de învățământ de stat și 6 unități de învățământ particular.

Referitor la asigurarea serviciilor de asistenţă medicală primară, în prezent, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraș – Severin are în derulare 133 de contracte cu 135 de medici de familie, cu 8 mai puţin faţă de sfârșitul anului precedent. Doi medici de familie noi au solicitat în cursul anului 2021 intrarea în relație contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, în localităţile Anina și Oravița.

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a solicitat membrilor comisiei să prezinte idei, propuneri şi sugestii pentru a rezolva problema lipsei medicilor de familie, mai ales în localităţile izolate sau care nu se află în proximitatea unuia dintre cele 10 centre de permanenţă deschise în judeţ. Atât directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, Mirela Zeman, cât şi directorul Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin, Dănilă Miloş, au precizat că, la nivel judeţean şi local deopotrivă, se fac toate demersurile necesare pentru atragerea de medici (acordarea de sporuri de zonă, asigurarea de către primării a spaţiilor pentru cabinete şi de locuit), însă problema este una care se întâlneşte la nivel naţional, din cauza faptului că, în ultimii ani, tot mai puţini absolvenţi aleg specialitatea medicină de familie.

Materialele prezentate în cadrul şedinţei se regăsesc în dosarul anexat.