Întâlnire a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 23 martie 2022, o întâlnire a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″, finanțat de Uniunea Europeană din programul Fondul pentru Azil și Migrație 20.02, proiect al cărui coordonator la nivel de județ este Ioan Dragomir, prefectul județului Caraș-Severin.

Beneficiarul proiectului este Asociația Ecumenică A Bisericilor din România – AIDROM, iar parteneri sunt Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului – Județul Timiș, Instituția Prefectului – Județul Caraş-Severin și Instituția Prefectului – Județul Bihor.

Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea integrării socio-economice şi culturale a beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Grupul țintă principal este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și de resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung/în baza pașaportului, până la primirea permisului de ședere), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt de informare şi consiliere (consiliere și asistență socială individuală, informare cu privire la drepturi și obligații, consiliere juridică individuală, consiliere în vederea accesării pieței muncii, cursuri de limba română, cursuri de acomodare culturală, activități sociale, culturale și recreaționale), dar şi materiale (asigurări de sănătate pentru maximum 6 luni, decontarea serviciilor medicale, tratamente, echipamente medicale, subvenționarea costurilor necesare înscrierii la creșă, grădiniță, activități extrașcolare, internat, afterschool, subvenționarea costurilor pentru rechizite, pachete de urgență în vederea depășirii unei crize financiare care afectează nivelul de trai, stimulente  financiare pentru finalizarea unor activități de integrare socială, subvenționarea transportului pentru participarea la activitățile proiectului).

La întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor membre ale Grupului de Lucru de suport: Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Reşiţa, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, Biroul de Imigrări Caraş-Severin, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, Centrul Universitar al UBB Reşiţa şi Centrul Judeţean de Resurse Şi Asistenţă Educaţională Caraş-Severin.

Tematica dezbătută în cadrul întâlnirii a vizat prezentarea, de către Oana Taloș, managerul local al Centrului Regional de Integrare a Migranților Timișoara, a activităților specifice proiectului derulate până în acest moment.

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a solicitat instituţiilor membre ale Grupului de Lucru de suport să se implice activ implementarea proiectului în judeţul nostru, astfel încât persoanele din grupul ţintă să fie informate în legătură cu ajutorul şi serviciile pe care le pot primi. Prin urmare, a fost stabilit ca prim demers în acest sens informarea primăriilor din judeţ despre proiect, pentru ca acestea, la nivel local, să poată identifica eventuali beneficiari.