Întrevederea prefectului județului Caraș-Severin cu Ambasadorul Republicii Austria în România

Prefectul judeţului Caraş-Severin, domnul Ioan Dragomir, a avut astăzi, 4 martie 2022, o întrevedere cu Excelența Sa, doamna Mag. Adelheid Folie, Ambasadorul Republicii Austria în România, și domnul Georg Bardeau, Consulul onorific al Austriei la Timișoara.

La întâlnire au participat domnul Erwin Josef Țigla, președintele Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin, și reprezentanți ai Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin

Discuţiile s-au concentrat pe oportunităţile de investiții din judeţul Caraş-Severin.

În debutul întâlnirii, prefectul judeţului Caraş-Severin, domnul Ioan Dragomir, și-a exprimat bucuria pentru prezența în județul Caraș-Severin a doamnei Mag. Adelheid Folie, Ambasadorul Republicii Austria la București, ceea ce denotă interesul acordat județului.

Domnul prefect a realizat o prezentare a județului Caraș-Severin, cu accent pe potențialul turistic și balneoclimateric al județului precum ariile naturale protejate, zona montană, stațiunea Băile Herculane,  zona Marila, zona Poiana Mărului, zona Sommerfrisch-Anina.

De asemenea, domnul prefect a evidențiat ponderea semnificativă a comunității etnicilor austrieci în județul Caraș-Severin, care contribuie, prin păstrarea specificului național, la bogăția multietnică a județului, asigurând de întreaga disponibilitate a autorităților din județ pentru prezervarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a minorității austriece. În același timp, domnul prefect a subliniat contribuția etnicilor austrieci la dezvoltarea județului Caraș-Severin în decursul istoriei, dar și la dezvoltarea industriei din județ.

În egală măsură, domnul prefect Ioan Dragomir a punctat câteva date economice referitoare la județul Caraș-Severin, dar și informații despre investițiile austriece din județ. La finele anului 2021 erau înregistrate 141 de firme cu capital austriac, cu un capital subscris și vărsat de peste 55 milioane de lei, ocupând locul trei (3) în clasamentul țărilor care au investit în județ, după participarea străină la capitalul subscris. Dintre obiectele principale de activitate ale firmelor cu capital austriac plasate în topul clasamentului ca aport financiar amintim producția de energie electrică, cultivarea cerealelor, a plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții.

Domnul prefect a menționat că în județul Caraș-Severin funcționează unități de învățământ cu predare în limba germană, dar a fost implementat și învățământul dual pe model german.

Totodată, prefectul județului Caraș-Severin a evidențiat activitatea remarcabilă a Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin și Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților din Reșița, apreciind implicarea domnului Erwin Josef Țigla, președintele Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin.

Excelenţa Sa, doamna Mag. Adelheid Folie, Ambasadorul Republicii Austria în România, aflată la prima vizită în județul Caraș-Severin de la preluarea mandatului, s-a arătat impresionată de informațiile furnizate de domnul prefect Ioan Dragomir, și a menționat că obiectivul domniei sale este să viziteze România pentru a cunoaște comunitatea austriacă și a contribui la bunăstarea acesteia.

De asemenea, Excelența Sa a precizat că și în Austria au fost zone mono-industriale similare cu cele din județul Caraș-Severin, iar pentru conservarea acestora este important să fie identificate metode de transformare și adaptare la realitatea de astăzi. Excelența Sa a punctat că resursele naturale sunt un atu pentru dezvoltarea turistică a județului Caraș-Severin și a propus ca, prin intermediul Asociației  de turism din Austria, să fie realizate schimburi de experiență între austrieci și români.

 În final,  doamna Mag. Adelheid Folie, Ambasadorul Republicii Austria în România, şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini autorităţile locale în dezvoltarea judeţului, în măsura posibilităților.