Măsuri pentru reducerea poluării în municipiul Reșița

Ca urmare a sesizărilor cetățenilor din cartierul Dealul Crucii al municipiului Reșița referitoare la poluarea cauzată de emisiile apărute în urma procesului de producție a oțelului și a activității de răcire a zgurei la TMK ARTROM SA – punct de lucru Reșița, prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, s-a întâlnit cu reprezentații conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin pentru a discuta obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu și lung în vederea rezolvării problemelor.

Prefectul județului a solicitat instituțiilor cu atribuții și Primăriei Municipiului Reșița să urmărească îndeaproape fenomenul, iar APM Caraș-Severin și GNM CJ Caraș-Severin să efectueze deplasări succesive în zona locuibilă din proximitatea societății.

Pentru diminuarea disconfortului creat în ultima vreme de activitatea de răcire a zgurii, comisarii GNM CJ Caraș-Severin au informat că, la ultimul control efectuat, au impus mărirea capacității de la trei posturi de răcire cu perdea de apă la șase posturi, în termen de 30 de zile. De asemenea, întregul amplasament de deversare, răcire și încărcare ale zgurii va fi supravegheat video.

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin va monitoriza în continuare măsurile pe care instituțiile abilitate le vor lua astfel încât societatea să respecte obligațiile prevăzute în autorizația de mediu.

Totodată, în cadrul întâlnirii a fost ridicată problema poluării cu praf, zgomot și alte surse de disconfort generată de lucrările aflate în derulare în municipiul Reșița în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat”. Astfel, potrivit deciziei de mediu emise de APM Caraș-Severin, în perioada de execuție a lucrărilor constructorul este obligat să ia măsuri pentru evitarea afectării locuitorilor din zonă, mai exact restricționarea lucrărilor pe timpul nopții, udarea suprafețelor care pot genera poluare cu praf și pulberi în suspensie și întreținerea corespunzătoare a utilajelor încât nivelul de zgomot să nu depășească limitele maxime admise.