Minută încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 21.11.2023

Dintre persoanele care constituie componenţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin au absentat motivat: domnul Cristian Gâfu, Subprefectul Județului Caraș-Severin, domnul Apostol Marian, Preşedintele, Filialei Caraş-Severin a CNS „Cartel ALFA”, domnul Gavril Horia Octavian, Președintele Filialei Judeţene Caraş-Severin a CSDR, domnul Ciobanu Remus, Preşedintele, PJIMM Caraş-Severin, Reprezentantul CNIPMMR, domnul Dragomir Ciprian, Reprezentantul Sucursalei CONCORDIA din Județul Caraș-Severin și domnul Stanciu Şerban, Preşedintele, Filialei Caraş-Severin a CNS „MERIDIAN”.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Judeţului Caraş-Severin declară deschise lucrările şedinţei și prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind acordarea drepturilor persoanelor persecutate politic de dictatura instaurată în perioada 6 martie 1945 precum și drepturile persoanelor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Prezintă: Agenţia Judeţeană  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin

  1. Principalii indicatori economici și sociali ai județului Caraș-Severin în perioada 01.01.2023-30.06.2023

Prezintă: Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin

  1. Informare privind creșterea ocupării tinerilor NEETs – șomeri cu vârsta intre 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

Prezintă: Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

  1. Diverse

Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 23.10.2023.

Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul doamnei Valeria Bilț, Șef Serviciu BAS, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi.

Doamna Valeria Bilț prezintă materialul ”Informare privind acordarea drepturilor persoanelor persecutate politic de dictatura instaurată în perioada 6 martie 1945 precum și drepturile persoanelor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Prefect: întreabă care este cuantumul indemnizației pentru urmașii celor care au fost prizonieri de război și cât este cuantumul indemnizației pentru urmașii celor persecutați politic.

Doamna Valeria Bilț precizează faptul că, în ambele cazuri este vorba de o indemnizație în cuantum de 350 lei pentru fiecare an în care au fost prizonieri sau persecutați.

Domnul Prefect: întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct sau întrebări, întrucât nu sunt, dă cuvântul domnului Cătălin Ionuț Hogea, Director Executiv, Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin,  pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Cătălin Ionuț Hogea prezintă materialul: ”Principalii indicatori economici și sociali ai județului Caraș-Severin în perioada 01.01.2023-30.06.2023” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Prefect: remarcă faptul că,  indicatorii economici ai Județului Caraș-Severin au crescut față de anul trecut ceea ce este un lucru îmbucurător.

În continuare întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct sau întrebări, întrucât nu sunt, dă cuvântul domnului Ramaian Mitrică, reprezentantul Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul Ramaian Mitrică, prezintă materialul: ”Informare privind creșterea ocupării tinerilor NEETs – șomeri cu vârsta intre 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Prefect: întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea zi, întrucât nu sunt, supune la vot minuta încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 23.10.2023, care este aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei.

Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Lista persoanelor care semnează prezenta Minută și Lista de Prezență a participanților la ședința Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin, face parte integrantă din aceasta.