Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin, din data de 24.11.2023

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Camelia Giuchici, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, domnul Caius-Sandu Isac, Director Executiv, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Unitatea Teritorială 355 Păltiniș, domnul Laurențiu Ovidiu Roșu, Şef Serviciu, Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Caraş-Severin, domnul Ioan Boba, Şef Secţie, Secţia “Drumuri Naţionale” Caransebeş și domnul Marius Curescu, Șef Birou, Oficiul Fitosanitar Caraș-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin, mulțumește membrilor/invitaților permanenți pentru participarea la penultima ședință a Colegiului Prefectural din acest an și anunță faptul că, după ședința Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin va avea loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

În continuare prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de către CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01- 31.10.2023.

Prezintă:  CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş;

  1. Finalizarea ciclului financiar FEADR (2020) – implementarea PNDR 2014-2020 în județul Caraș-Severin.

Prezintă: Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Caraș-Severin.

3 Activitatea desfăşurată de către ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Caraş-Severin, în perioada 01.01.-31.10.2023.

Prezintă: Agenţia Naţională de  Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin.

  1. Informare privind siguranța rutieră. Analiza evoluției indicatorilor privind siguranța rutieră în județul Caraș-Severin, acțiunile organizate în comun cu alte instituții cu atribuții pe linia siguranței rutiere și rezultatele obținute, influența elementelor de infrastructură rutieră în siguranța rutieră.

Prezintă: Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin.

  1. Diverse

Aprobarea Procesului-Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 24.10.2023.

Deoarece materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, prin e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul doamnei Otilia Simu, Şef Secţie, CNCF „CFR” S.A., Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Divizia Linii, Secţia L1 Caransebeş  pentru a prezenta materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Doamna Otilia Simu prezintă materialul Informare privind activitatea desfăşurată de către CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01- 31.10.2023 (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Prefect întreabă care este numărul total al angajaților Secţiei L1 Caransebeş.

Doamna Otilia Simu 270 de angajați, însă tot sunt sub nivelul care ar trebui în ceea ce privește numărul de angajați având în vedere infrastructura aferentă Secţiei L1 Caransebeş.

Domnul Prefect întreabă dacă Halta de la Răcășdia este a Secţiei L1 Caransebeş, deoarece clădirea este deteriorată.

Doamna Otilia Simu, Secţia L1 Caransebeş administrează zona de infrastructură, clădirile sunt în patrimoniul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara.

Domnul Prefect întreabă care sunt lucrările ce urmează a fi realizate în perioada următoare în Județul Caraș-Severin.

Doamna Otilia Simu precizează faptul că, pentru zona Caransebeș-Căvăran s-a dispus aprofundarea studiului urmând să aibă loc încredințarea acestora către constructor. În ceea ce privește tronsonul Drobeta Turnu Severin – Orșova – Caransebeș a fost finalizat caietul de sarcini urmând să se întocmească proiectele pentru proiectare și executarea lucrărilor, iar în ceea ce privește tronsonul Reșița – Voiteni – Timișoara se mai așteaptă date.

Domnul Prefect mulțumește pentru detaliile precizate și în continuare prezintă doi noi membrii ai Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin: Domnul Mihai-Marcian Costina, delegat, Comisar Şef Adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin  și domnul Viorel Lolea, Director, A.N. de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin și le urează mult succes în activitate.

Dă cuvântul domnului Nicolae Verindeanu, Director, Oficiul pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Nicolae Verindeanu, prezintă materialul „Finalizarea ciclului financiar FEADR (2020) – implementarea PNDR 2014-2020 în județul Caraș-Severin (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Prefect întreabă câte contracte au fost reziliate.

Domnul Nicolae Verindeanu, 50 de contracte.

Domnul Prefect întreabă dacă se pot preciza câteva cazuri care au fost mai semnificative pentru județul nostru.

Domnul Nicolae Verindeanu precizează faptul că, în sectorul public a fost reziliat un singur contract și este vorba despre UAT Șopotu Nou – proiect ce nu  a fost finalizat. Celelalte proiecte sunt din mediul privat – mici fermieri, ferme mici și mijlocii, proiecte care au fost reziliate din diverse motive și amintește decese, lipsa de informație pentru implementarea proiectului și nu în ultimul rând incapacitatea financiară.

Totodată precizează faptul că, sumele nu sunt pierdute ele sunt realocate la nivel național.

Domnul Prefect,  mulțumește pentru cele prezentate și în continuare dă cuvântul domnului Ghiță Mutașcu, reprezentantul A.N. de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin pentru a prezenta punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul Ghiță Mutașcu prezintă materialul „Activitatea desfăşurată de către ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Caraş-Severin, în perioada 01.01.-31.10.2023 (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și întreabă dacă pozele din material sunt de anul acesta sau de anul trecut.

Domnul Ghiță Mutașcu precizează că este vorba de alte lucrări și pozele sunt din acest an.

Domnul Prefect va pune pe domnișoara Subprefect Adina Marilena Radici să verifice acest aspect.

De asemenea precizează faptul că, așteaptă invitație pentru a se deplasa în teren la recepția lucrărilor de amenajare de îmbunătățiri funciare din UAT Vărădia când acestea vor fi finalizate.

Totodată, roagă reprezentanții serviciilor publice deconcentrate să dea dovadă de calm și profesionalism,  în perioada următoare care va fi dificilă având în vedere faptul că, vor fi puse în aplicare prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung și vor avea loc reorganizări instituționale, acolo unde cazul.

În continuare dă cuvântul domnului Constantin-Cătălin Georgescu, Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 4 de pe ordinea de zi.

Domnul Constantin-Cătălin Georgescu, prezintă materialul „Informare privind siguranța rutieră. Analiza evoluției indicatorilor privind siguranța rutieră în județul Caraș-Severin, acțiunile organizate în comun cu alte instituții cu atribuții pe linia siguranței rutiere și rezultatele obținute, influența elementelor de infrastructură rutieră în siguranța rutieră (material cuprins în dosarul de şedinţă).

         Domnul Prefect, mulțumește pentru materialul prezentat, apreciază faptul că, a scăzut numărul de accidente mortale / răniți grav la nivelul Județului Caraș-Severin și roagă reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin ca în continuare să întreprindă toate măsurile necesare pentru ca în viitor să avem în județ cât mai puține evenimente de acest gen.

Întreabă dacă mai sunt aspecte de discutat la acest punct, întrucât nu sunt, trece la punctul 5, Diverse, de pe ordinea de zi și supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 24.10.2023, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

         Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat, mulțumește pentru participare, și declară închise lucrările ședinței.

Lista persoanelor care vor aproba prezentul proces-verbal, face parte integrantă din acesta.