Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin din data de 17.11.2022

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural            Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Giuchici Camelia, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, doamna Bălășoiu Mihaela Claudia, Șef Agenție, Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială Caraș-Severin, domnul Florea Dănuț, Șef Reprezentanță, Registrul Auto Român, Reprezentanța Caraș-Severin și domnul Curescu Marius, Șef Birou, Oficiul Fitosanitar.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin, și menționează faptul că, sunt doi membrii ai Colegiului Prefectural care astăzi își serbează ziua de naștere (doamna Elena Solomonesc, Director Executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin și domnul Subprefect Alin-Cuzma Muntean), cu această ocazie le urează La mulți ani!, sănătate și mult succes în activitatea pe care aceștia o desfășoară.

În continuare prezintă ordinea de zi:

  1. 1. Informare privind activitatea desfăşurată de către CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01- 31.10.2021.

            Prezintă: CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş.

  1. Indicatori de implementare ai PNDR 2014-2020 în Județul Caraș-Severin.

Prezintă: Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Caraș-Severin.

  1. Activitatea desfăşurată de către ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Caraş-Severin, în perioada 01.01.-31.10.2022.

            Prezintă: Agenţia Naţională de  Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin.

  1. Siguranța rutieră. Analiza evoluției indicatorilor privind siguranța rutieră în județul Caraș-Severin, acțiunile organizate în comun cu alte instituții cu atribuții pe linia siguranței rutiere și rezultatele obținute, influența elementelor de infrastructură rutieră în siguranța rutieră.

            Prezintă: Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin.

  1. Diverse.

Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 20.10.2022.

            Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul doamnei Valeria Hidiș, Șef Secție Adjunct, CNCFR S.A., Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Divizia Linii, Secţia L1 Caransebeş, pentru a prezenta materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

            Doamna Valeria Hidiș  prezintă materialul, „Informare privind activitatea desfăşurată de către CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01- 31.10.2021”, material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Domnul Prefect Referitor la acțiunile de combaterea a buruienii ambrozia demarate pe 30 de ha, întreabă dacă Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Caraș-Severin (GNM CJ C-S ) a fost informată cu privire la aceste activități.

            Doamna Laura Stoican comisar în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş – Severin precizează faptul că, nu au fost informați de către CNCFR S.A., Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Divizia Linii, Secţia L1 Caransebeş în acest sens.

            Domnul Prefect ar fi bine ca pe viitor să comunice GNM CJ C-S și Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin acțiunile pe care le demarează.

            Doamna Valeria Hidiș  au fost semnate protocoale la nivel de regională și au fost realizate raportări către Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, zilnic, pe perioada Campaniei ”Curățăm România”.

            Domnul Prefect întreabă care este numărul de personal al Secţiei L1 Caransebeş.

            Doamna Valeria Hidiș 260 persoane.

            Domnul Prefect în presă au fost publicate lucrările de modernizare a căii ferate din județul nostru care vor fi demarate anul viitor. Să ne spuneți câteva cuvinte în acest sens.

            Doamna Valeria Hidiș precizează faptul că, vor fi demarate lucrări de  modernizare la câteva dintre rutele de rulare pe calea ferată tocmai pentru a fi ridicate restricțiile de viteză pe 17 km  de cale ferată. Pe ruta Reșița – Caransebeș vor fi înlocuite traversele de lemn cu cele de beton, iar la stația Băile Herculane se vor demara lucrări de modernizare a capătului Y, capătul X fiind modernizat în acest an.

            Domnul Prefect întreabă când vor fi ridicate restricțiile de vitează la pe tronsonul de cale ferată dintre Băile Herculane – Caransebeș.

            Doamna Valeria Hidiș sperăm ca în viitorul apropiat, se face studiu de modernizare a acestui tronson, el este cuprins în proiectul care se demarează în prezent, fiind finalizată partea de cale ferată Caransebeș-Lugoj.

            Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și în continuare dă cuvântul domnului Nicolae Verindeanu, Director, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Caraş-Severin pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

            Domnul Nicolae Verindeanu  prezintă materialul, „Indicatori de implementare ai  PNDR 2014-2020 în Județul Caraș-Severin”,  material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Domnul Prefect câți angajați aveți.

            Domnul Nicolae Verindeanu 18 angajați. 

            Domnul Prefect întreabă dacă angajați sunt împărțiți pe unități administrativ-teritoriale.

            Domnul Nicolae Verindeanu nu ei sunt împărți pe serviciile din cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Caraş-Severin.

            Domnul Prefect întreabă care este termenul de finalizare a acestui ciclu de finanțare și când va începe noul ciclu de finanțare de către Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

            Domnul Nicolae Verindeanu La data de 31.12.2023 se încheie acest ciclul de finanțare, iar în cursul anului 2023 se va demara ciclul următor. În prezent se poartă discuții în ceea ce privește Strategia Națională.

            Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și în continuare dă cuvântul domnului Ilie Ciprian Măran, Director, A.N. de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială Timiș-Mureș Inferior, Unitatea de Administrare (ANIF) Caraș-Severin pentru a prezenta punctul 3 de pe ordinea de zi.

            Domnul Ilie Ciprian Măran prezintă materialul, „Activitatea desfăşurată de către ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare   Caraş-Severin, în perioada 01.01.-31.10.2022”,  material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Domnul Prefect întreabă care sunt lucrările propuse a fi realizate în anul viitor.

            Domnul Ilie Ciprian Măran a propus un plan de lucrări, dar nu știe în momentul de față dacă acesta va fi finanțat în totalitate, deoarece în ultimii ani fondurile alocate au fost insuficiente pentru realizarea tuturor lucrărilor propuse.

            În continuare mai amintește faptul că, pentru anul viitor vor fi demarate lucrări în valoare totală de 106 mii euro la amenajarea de îmbunătățiri funciare (decolmatare canale existente), Secășeni-Vărădia, lucrări care în prezent sunt pe SEAP și se așteaptă oferte.  S-a prelungit depunerea ofertelor.

            Domnul Prefect întreabă dacă reprezentanții ANIF Caraș-Severin au participat la controalele realizate conform Ordinului DSU la construcțiile hidrotehnice din județul nostru.

            Domnul Ilie Ciprian Măran da împreună cu colegii din județul Timiș au participat la verificările demarate la  barajele din județul Caraș-Severin.

            Domnul Prefect anul viitor mi-am propus să mergem în teren pentru a vedea lucrările de îmbunătățiri funciare realizate din județul nostru.

            Domnul Ion Tabugan, Director, Direcția Silvică Caraș-Severin, aduce în discuție problema lucrărilor de combatere a eroziunii solului și în acest sens întreabă care sunt lucrările propuse pentru anul 2023 în acest sens.

            Domnul Ilie Ciprian Măran precizează faptul că, deși instituția lucrează cu deficit de personal se fac și lucrări de combatere a eroziunii solului, au fost cuprinse și în planul de lucrări pentru anul viitor, însă acestea vor fi realizate în limita fondurilor care vor fi alocate.

            Domnul Prefect întreabă reprezentantul Direcției Silvice Caraș-Severin dacă cunoaște cine este proprietarul versantului din spatele Băilor Neptun, Orașul Băile Herculane.

            Domnul Ion Tabugan menționează faptul că, acel teren se află în proprietatea Romsilva.

            Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și în continuare dă cuvântul domnului Ciprian Ioan Terciu, Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ)       Caraş-Severin pentru a prezenta punctul 4 de pe ordinea de zi.

            Domnul Ciprian Ioan Terciu prezintă materialul, „Siguranța rutieră. Analiza evoluției indicatorilor privind siguranța rutieră în județul Caraș-Severin, acțiunile organizate în comun cu alte instituții cu atribuții pe linia siguranței rutiere și rezultatele obținute, influența elementelor de infrastructură rutieră în siguranța rutieră”,  material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Domnul Prefect întreabă dacă pe raza Județului Caraș-Severin avem declarate puncte negre pe rețele de drumuri din punct de vedere al accidentelor cu victime produse.

            Domnul Ciprian Ioan Terciu nu avem puncte negre însă DN 6 este un „cartof fierbinte”, valorile de trafic sunt mult prea mari decât capacitatea drumului, deoarece traficul din zonă se apropie de cel de pe autostradă. Ca măsură preventivă s-au dispus acțiuni cu 5 radare, iar o echipă mobilă este acolo permanent.

            Domnul Prefect amintește faptul că, în luna mai a.c. a apărut Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră și în acest sens întreabă reprezentantul IPJ Caraș-Severin dacă la nivelul inspectoratului există un plan de implementare a acestuia.

            Domnul Ciprian Ioan Terciu precizează faptul că, Strategia a fost adaptată la infrastructura caracteristică județului nostru.

            Domnul Prefect, mulțumește pentru materialul prezentat și întrucât nu sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 20.10.2022, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

            În continuare înainte de a declara închise lucrările Colegiului Prefectural mulțumește reprezentanților Direcției Silvice Caraș-Severin, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraș-Severin, Gărzii Forestiere Județene și Secției de Drumuri Naționale Caransebeș pentru faptul că, au reușit să își unească eforturile pentru tăierea vegetației forestiere de pe marginea DN 58, pe tronsonul de drum Caransebeș-Reșița (pe raza Ocolului Silvic Păltiniș).

            De asemenea mai mulțumește reprezentantului Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş – Severin și reprezentantului Agenției pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin pentru modul în care a fost discutată și soluționate problema poluării din a zona combinatului TMK Artrom.

            Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat, mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.