Conferinţa de încheiere a proiectului „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” – Etapa a III-a – Timișoara

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de încheiere a etapei a III-a a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în 14 Decembrie 2022 la sediul AIDRom Timișoara, strada Gheorghe Șincai nr. 9, între orele 15:00-17:00.

Proiectul a fost implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

Instituția Prefectului Județul Timiș

Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin

Instituția Prefectului Județul Bihor

Proiectul s-a desfășurat pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:    12 luni (Etapa I)

12 luni (Etapa a II-a)

3 luni (Etapa a III-a)

A treia etapă de implementare a început în 26 septembrie 2022 și se va finaliza pe 25 decembrie 2022.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare a fost în valoare totală de: 3.163.283,80  lei.

Proiectul a fost și este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de  Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, s-au consolidat reţele judeţene de voluntari, s-au creat grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

  • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
  • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

Pentru mai multe informații, vă invităm miercuri, 14.12.2022, în intervalul orar 15:00-17:00, la evenimentul de încheiere a proiectului care se va desfășura la sediul AIDRom Timișoara, unde vor participa reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţul Timiș, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara.