Ședinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 13 decembrie, ora 12,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Informare privind activitatea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în perioada 01.01.- 30.11.2022.
  2. Raport privind activitățile întreprinse și rezultatele obținute pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului în județul Caraș-Severin.
  3. Raport privind efectele negative, pe termen scurt și mediu, produse în economia județului Caraș-Severin de includerea unor vaste suprafețe de fond forestier, cu caracter preponderent de producție, în vastele arii naturale protejate.
  4. Diverse.

– prezentarea proiectului programului şedinţelor Colegiului Prefectural Caraş-Severin în anul 2023

         – aprobarea procesului – verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin din data de 17.11.2022.

         În continuarea ședinței Colegiului Prefectural, se va desfășura ședința Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor, având pe ordinea de zi o informare referitoare la modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor din carne.