Conferinţa de Încheiere a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5” Etapa a III-a – Oradea

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de încheiere a etapei a III-a a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în data de 15 Decembrie 2022, la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor – Parcul Traian, nr. 5, Oradea, între orele 11:00-13:00.

 INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul a fost implementat de:

AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

                   Instituția Prefectului Județul Timiș

                   Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin

                   Instituția Prefectului Județul Bihor

Proiectul s-a desfășurat pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:    12 luni (Etapa I)

                                       12 luni (Etapa a II-a)

                                         3 luni (Etapa a III-a)

A treia etapă de implementare a început în 26 septembrie 2022 și se va finaliza pe 25 decembrie 2022.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare a fost în valoare totală de: 3.163.283,80  lei.

Proiectul a fost și este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de  Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor regăsite pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigări (instrucțini pentru solicitanți – FAMI 20.02), la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

  • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
  • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

 

 INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm joi, 15.12.2022, în intervalul orar 11:00-13:00, la evenimentul de încheiere a proiectului care se va desfășura la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor, unde vor participa reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.