Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin, din data de 30.05.2023

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Camelia Giuchici, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş,  domnul Caius-Sandu Isac, Director Executiv, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Unitatea Teritorială 355 Păltiniș și domnul Gheorghe Victor Pălean, Șef Serviciu, Serviciul Județean de Metrologie Legală Caraș-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, în deschiderea întâlnirii, spune membrilor Colegiului Prefectural Caraș-Severin că, în ultima perioadă datorită precipitațiilor abundente s-au produs pagube însemnate la nivelul municipiului Reșița.

În acest sens anunță că, pentru remedierea situației din municipiul Reșița  domnul senator Ion Mocioalcă împreună cu domnul deputat Silviu Hurduzeu au avut o întâlnire la București cu domnul Georgian Pop, Președintele Administrației Naționale pentru Rezervele de Stat și Probleme Speciale în vederea analizării posibilității de scoatere a unor ajutoare de la rezervele de stat pentru municipiul Reșița.

Totodată echipe ale Primăriei Municipiului Reșița au început procedura de evaluare a pagubelor, evaluare pe care o vor transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, Sistemului de Gospodărire a Apelor Caraş – Severin și Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin.

Domnul Prefect declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin și prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind stadiul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT-uri/sector cadastral în anul 2023 în județul Caraș-Severin

         Prezintă: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Caraș-Severin;

  1. Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş, în trimestrul I 2023, acțiuni și priorități

         Prezintă: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş;

  1. Informare cu privire la activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților în conformitate cu O.G. nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare

         Prezintă: Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin.

  1. Diverse

Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 25.04.2023.

Deoarece materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, prin e e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul domnului Cristian Ciurea, Șef Serviciu (Inginer Șef), Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Caraş – Severin, pentru a prezenta materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul Cristian Ciurea prezintă materialul intitulatInformare privind stadiul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT-uri/sector cadastral în anul 2023 în județul Caraș-Severin material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Alin Muntean Cuzma, Subprefectul Județului Caraș-Severin întreabă câte imobile au fost intabulate din totalul numărului de imobile care trebuie intabulate în județul Caraș-Severin și ce se poate face pentru accelerarea procesului de intabulare.

Domnul Cristian Ciurea spune că nu deține date în ceea ce privește numărul imobilelor intabulate. În ceea ce privește accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate prin Programul Operațional Regional, spune că reprezentanții OCPI Caraș-Severin se deplasează în teren pentru monitorizarea lucrărilor ce se desfășoară la nivelul UAT-urilor.

De asemenea mai spune faptul că, lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară cu dificultate din mai multe cauze una dintre ele ar fi aceea că firmele care desfășoară activități la nivelul județului nostru sunt cele care au câștigat licitațiile organizate la nivel național iar în județul nostru sunt zone geografice diverse unele o fost cooperativizate iar altele nu au fost, etc..

Domnul Alin Muntean Cuzma întreabă dacă se vor finaliza în acest an lucrările de înregistrare sistematică.

Domnul Cristian Gâfu, Subprefectul Județului Caraș-Severin, spune faptul că, nici nu este atât de important ca lucrările de înregistrare sistematică să se  finalizeze repede, important este ca aceste lucrări să fie realizate corect.

În acest sens solicită reprezentantului OCPI Caraș-Severin să se supravegheze cu atenție aceste lucrări la fața locului pentru a fi preîntâmpinate suprapunerile de teren.

Consideră faptul că, realizarea acestor lucrări prin intermediul Programul Operațional Regional constituie un beneficiu pentru cetățenii județului și nu numai.

Domnul Prefect întreabă ce se întâmplă cu contractele de finanțare care au expirat.

Domnul Cristian Ciurea spune că ele pot fi reluate pe finanțări noi.

Domnul Prefect solicită reprezentantului OCPI Caraș-Severin să verifice care este situația în ceea ce privește UAT Gârnic.

Totodată solicită reprezentantului OCPI Caraș-Severin să acorde importanță deosebită lucrărilor de înregistrare sistematică care se vor desfășura la nivelul municipiilor și orașelor și să transmită conducerii instituției că așteaptă în săptămâna următoare o situație  pe UAT-uri  cu privire la responsabilii care vor supraveghea în teren modul realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică.

În continuare deoarece nu mai sunt aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, dă cuvântul domnului Viorel Stoica , Coordonator, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş,  pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Viorel Stoica prezintă materialul Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş, în trimestrul I 2023, acțiuni și priorități material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și întreabă dacă sunt întrebări pe marginea acestuia.

Întrucât nu sunt, Domnul Prefect întreabă dacă la cele 21 de obiective de cercetare activitățile miniere se realizează de societăți private.

Domnul Viorel Stoica spune că toți operatorii economici sunt privați.

Domnul Prefect întreabă cât la sută din bogățiile subsolului Județului Caraș-Severin sunt exploatate.

Domnul Viorel Stoica spune că aproximativ 40%.

Domnul Prefect spune că va face cunoscute resursele minerale ale județului nostru la viitoarele întâlniri pe care le va avea cu reprezentanții autorităților locale din județul nostru. În acest sens solicită reprezentantului Compartimentului pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş un material care să cuprindă resursele minerale la nivelul UAT-urilor.

Totodată mai precizează faptul că, va cuprinde aceste date vor fi cuprinse și în monografia Județului Caraș-Severin.

Deoarece nu mai sunt aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, dă cuvântul doamnei Elena Solomonesc, Director Executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 3 de pe ordinea de zi.

Doamna Elena Solomonesc prezintă materialul „Informare cu privire la activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților în conformitate cu O.G. nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare” material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect întreabă care sunt atribuțiile Comisiei de Autorizare a furnizorilor de Formare profesională.

Doamna Elena Solomonesc spune că activitatea acestei comisii este diversă și complexă deoarece presupune activități de autorizare, monitorizare a furnizorilor acreditați și de nominalizare a unei persoane care va face parte din comisia de examinare.

Totodată mai spune că toate aceste activități sunt realizare de o singură persoană care este coordonată de către conducerea instituției.

Domnul Prefect întreabă câte acțiuni de monitorizare au fost realizate în acest an până în prezent.

Doamna Elena Solomonesc nu precizează câte acțiuni de monitorizare au fost realizate anul acesta până în prezent. Menționează faptul că, un furnizor de formare profesională este autorizat pe 4 ani și este  monitorizat, la un interval de cel mult 18 luni, la care se pot adăuga vizite suplimentare în cazul unor sesizări și în situații speciale.

În anul 2022 au fost realizate un număr de 21 de activități de monitorizare, la sediul furnizorilor de formare profesională.

Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat, și  întrucât nu sunt alte aspecte de discutat la punctul 3 de pe ordinea de zi se trece la punctul 4 Diverse, supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 25.04.2023, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

Întreabă reprezentantul Secţiei  “Drumuri Naţionale” Caransebeş dacă mai sunt probleme pe drumurile naționale din județ.

Domnul Ioan Boba spune că nu mai sunt probleme și că se circulă în condiții normale.

Domnul Ovidiu Roșu anunță faptul că, în data de 12.06.2023, la ora 11,00 cu ocazia împlinii 55 de ani de la înființarea Județului Caraș-Severin, Muzeul Banatului Montan în colaborare cu Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Caraş-Severin, Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin și Consiliul Județean Caraș-Severin vor organiza o expoziție. Cu această ocazie invită pe cei prezenți să participe la acest eveniment festiv.

Domnul Prefect mulțumește pentru participare, și declară închise lucrările ședinței.