Minută încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 30.05.2023

Dintre persoanele care constituie componenţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin au absentat motivat: domnul Șerban Stanciu, Preşedinte, Filiala Caraş-Severin a CNS „MERIDIAN”, domnul Apostol Marian, Președinte, Filiala Caraș-Severin a CNS „Cartel Alfa”, domnul Ciobanu Remus, Președinte, PJIMM Caraș-Severin, domnul Ioan Romulus Vasile, Reprezentantul Sucursalei CONPIROM din Județul Caraș-Severin și domnul Gavril Horia Octavian, Președintele Filiala Județeană Caraș-Severin a CSDR.

În calitate de invitați, au participat domnii: Micu Dumitru, Președinte, Filiala Caraș-Severin a Confederației Patronatul Român și respectiv Brăilă Dorin Gheorghe, Director Executiv, Casa Județeană de Pensii Caraş-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Judeţului Caraş-Severin declară deschise lucrările şedinţei și prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind gestionarea biletelor de tratament şi de odihnă destinate pensionarilor și celorlalte categorii de beneficiari – pe anul 2022 şi modul de derulare în anul 2023

         Prezintă: Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin

  1. Informare privind conformarea la plata obligațiilor fiscale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării arieratelor bugetare in primele 4 luni ale anului 2023

         Prezintă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin

  1. Diverse

Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 26.04.2023

Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul domnului Brăilă Dorin Gheorghe, Director Executiv, Casa Județeană de Pensii Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul Brăilă Dorin Gheorghe prezintă materialul ”Informare privind gestionarea biletelor de tratament şi de odihnă destinate pensionarilor și celorlalte categorii de beneficiari – pe anul 2022 şi modul de derulare în anul 2023” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

În completarea materialului care se regăsește în mapele de ședință dă citire Listei Stațiunilor de Tratament Balnear aprobate pentru anul 2023.

Domnul Prefect spune că de această dată materialul este complet, însă nemulțumitor este faptul că, nu s-a reușit distribuirea tuturor biletelor de tratament repartizate de către Casa Națională de Pensii Publice, Județului Caraș-Severin în anul 2022.

Domnul Bîcleșanu Cătălin-Vasile, Inspector Şef Adjunct – Relații de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-Severin, întreabă dacă se fac suplimentări a biletelor de tratament.

Domnul Brăilă Dorin Gheorghe spune că da.

Domnul Prefect consideră faptul că, ar fi necesar a se mediatiza mai mult detaliile legate de biletele de tratament, precum și seriile acestora astfel încât persoanele interesate să  le poată achiziționa.

Domnul Brăilă Dorin Gheorghe spune că va ține cont de solicitare și va transmite mass-mediei locale Lista Stațiunilor de Tratament Balnear.

Domnul Prefect întreabă dacă în anul 2023 vor fi vândute toate biletele de tratament repartizate de către Casa Națională de Pensii Publice, Județului Caraș-Severin.

Domnul Brăilă Dorin Gheorghe spune că nu se poate pronunța asupra acestui aspect deoarece sunt pensionari cu venituri mai mari care trebuie să plătească integral și preferă să meargă în alte stațiuni pe cont propriu.

O altă cauză a nedistribuirii tuturor biletelor alocate județului nostru pentru anul în curs este și publicarea cu întârzierea  a repartiției pe județe în ceea ce privește  Lista Stațiunilor de Tratament Balnear.

În continuare exemplifică cele spuse anterior precizând faptul că, pensionarii depun cereri pentru biletele de tratament înainte de a se publica Lista Stațiunilor de Tratament Balnear și a hotelurilor repartizate în acest scop, de ex: se solicită bilet de tratament în stațiunea Băile Herculane la hotel Cerna iar acest hotel nu se mai regăsește în lista din acest an.

Domnul Prefect consideră că, Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin ar trebui să răspundă pensionarilor care solicită cazare la o unitate de tratament care nu se află în Lista Stațiunilor de Tratament Balnear repartizate județului nostru.

Domnul Brăilă Dorin Gheorghe, întrucât repartiția biletelor de tratament balnear se realizează prin intermediul unui sistem informatic, va verifica în sistem dacă se poate realiza acest lucru.

Domnul Micu Dumitru, Președinte, Filiala Caraș-Severin a Confederației Patronatul Român, consideră faptul că, biletele de tratament ar trebui repartizate județelor în funcție de zona geografică.

Domnul Prefect spune că, este o idee bună și solicită realizarea unei adrese la Casa Națională de Pensii Publice în acest sens.

În altă ordine de idei sugerează reprezentantului Casei Județene de Pensii Caraș-Severin ca pe viitor personalul din subordine care desfășoară activitate în relația cu publicul, la ghișee, să manifeste o mai mare aplecare spre rezolvarea problemelor cetățenilor care se adresează acestei instituții.

În continuare dă cuvântul domnului Cozma Doru Constantin, Şef Administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Cozma Doru Constantin, reprezentantul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin, prezintă materialul ”Informare privind conformarea la plata obligațiilor fiscale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării arieratelor bugetare in primele 4 luni ale anului 2023” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Micu Dumitru consideră faptul că, materialul din dosarul de ședință întocmit de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin ar fi trebuit să cuprindă poate și un clasament al datornicilor.

De asemenea este nemulțumit față de faptul că, majoritatea controalelor sunt îndreptate cu precădere către persoanele fizice și nu juridice.

Domnul Prefect spune că în material nu s-a amintit nimic de Planul de control pentru primele 4 luni a.c. poate că ar fi trebuit. În continuare întreabă care este perspectiva pentru luna mai.

Domnul Cozma Doru Constantin spune că nu este una prea bună.

Domnul Prefect întreabă unde se regăsesc încasările la bugetul consolidat al statului.

Domnul Cozma Doru Constantin spune că acestea se regăsesc cam în toate sectoarele de ex: agricultură, industrie, comerț, etc.

Domnul Prefect întreabă dacă se valorifică bunurile scoase la vânzare de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.

Domnul Cozma Doru Constantin spune că întâmpină dificultăți în valorificarea bunurilor confiscate deoarece la nivelul județului Caraș-Severin nu există un evaluator, acesta vine din Județul Arad, iar în prezent a fost reziliat contractul cu acesta.

Domnul Muntean Alin Cuzma, Subprefectul Județului Caraș-Severin, întreabă ce reprezintă arieratele bugetare rămase de recuperat la data de 30.04.2023 în sumă de 147.697.574 lei.

Domnul Cozma Doru Constantin precizează faptul că, aceste arierate sunt ale S.C. Ductil Steel S.A. – punct de lucru Oțelu Roșu.

Domnul Prefect întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, întrucât nu sunt și trece la punctul 3, Diverse și supune la vot minuta încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului     Caraş-Severin din data de 26.04.2023, care este aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei.

Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat, mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.