Ședinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 30 mai, ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Informare privind stadiul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT-uri/sector cadastral în anul 2023 în județul Caraș-Severin
  2. Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş, în trimestrul I 2023, acțiuni și priorități
  3. Informare cu privire la activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților în conformitate cu O.G. nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare
  4. Diverse

           Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 25.04.2023.