Ședințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice și Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează luni, 29 mai, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, următoarele:

        – şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordinea de zi:

  1. Informare privind serviciile de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice din Caraș-Severin
  2. Verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor specifice sărbătorilor pascale
  3. Procedura de acordare /finanțare a dispozitivelor medicale (orteze, proteze) pentru pacienții din județ. Furnizori acreditați în anul 2023
  4. Diverse.

         – şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 11,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind gestionarea biletelor de tratament şi de odihnă destinate pensionarilor și celorlalte categorii de beneficiari – pe anul 2022 şi modul de derulare în anul 2023
  2. Informare privind conformarea la plata obligațiilor fiscale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării arieratelor bugetare
  3. Diverse

    Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 26.04.2023