Programul pentru școli al României 2017-2023

Cristian Gâfu, prefectul județului Caraș-Severin, în calitate de coodonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, a solicitat instituțiilor cu atribuții în domeniu să efectueze controale la acţiunile de distribuție a produselor (lapte UHT, corn/biscuiți și mere), din cadrul Programului pentru școli al României în unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, conform legislației naționale în vigoare. Prin aceste acţiuni se urmăreşte verificarea respectării normelor sanitare și sanitar-veterinare în instituțiile școlare din județ și la producători/furnizori, în ceea ce priveşte procesul de distribuție și depozitare a produselor.

În acest context, în luna martie 2021  au fost realizate 11 controale pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe și nefiind aplicate sancțiuni.

Grupul de lucru din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin a realizat centralizarea lunară și verificarea anexei 4 – Evidența numărului de porții de fructe (măr), lapte UHT și produsele de panificație, consumate de preșcolarii și elevii prezenți la cursuri conform catalogului, de la unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, pentru luna februarie 2021 și a verificat documentele justificative depuse de furnizori.