Minuta încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin din data de 14.12.2022

Dintre persoanele care constituie componenţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin au absentat motivat: domnul Apostol Marian, Președinte Filiala Caraș-Severin a CNS„Cartel ALFA”, domnul Șerban Stanciu, Preşedinte, Filiala Caraş-Severin a CNS „MERIDIAN”, domnul Horia Gavril, Președintele Filialei Judeţene Caraş-Severin a CSDR, domnul George Tiutiu, Reprezentant, Uniunea Judeţeană Caraş-Severin a CNSLR-FRĂŢIA, domnul Ilie Alin Juca, Președinte, PJIMM Caraș-Severin, Reprezentantul CNIPMMR, domnul Gheorghe Pepa, Reprezentantul Sucursalei CONPIROM din Județul Caraș-Severin și domnul Ciprian Dragomir, Reprezentantul Sucursalei CONCORDIA din Județul Caraș-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Judeţului Caraş-Severin declară deschise lucrările şedinţei și prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind activitatea de vaccinare pentru principalele boli infecto-contagioase.

         Prezintă: Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

  1. Prezentarea şi aprobarea proiectului „Programului şi tematicii şedinţelor Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023”.

         Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență.

  1. Diverse.

         Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 23.11.2022.

         Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin, acestea vor fi prezentate în sinteză.

         Domnul Prefect, dă cuvântul domnului Dănilă Miloș, Director Executiv, Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin, pentru a prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul Dănilă Miloș, prezintă materialul ” Informare privind activitatea de vaccinare pentru principalele boli infecto-contagioase” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Totodată prezintă și un istoric al vaccinării.

Domnul Prefect, mulțumește pentru prezentare și în continuare precizează faptul că, în urmă cu câteva săptămâni Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin a realizat o adresă către toate UAT-urile din județ în vederea comunicării unor date cu privire la sprijinul acordat medicilor de familie care doreau să acceseze fonduri europene pentru modernizarea cabinetelor proprii. Majoritatea primăriilor au comunicat faptul că, medicii de familie nu au solicitat sprijin pentru accesarea de fonduri europene.

În acest context solicită reprezentantului Direcției de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin să poarte discuții cu medicii de familie pentru mobilizarea/sensibilizarea acestora în vederea accesării de fonduri europene mai ales cei din zonele rurale unde cabinetele medicale necesită modernizări.

Domnul Alin-Cuzma Muntean, Subprefectul Județului Caraș-Severin: întreabă dacă Centrul de Vaccinare din orașul Oravița este singurul din județ.

Domnul Dănilă Miloș din păcate este singurul centru de vaccinare deoarece nici o altă unitate sanitară nu și-a exprimat dorința în acest sens.

Domnul Alin-Cuzma Muntean, copii se pot vaccina și la medicii da familie sau doar în centru de vaccinare din orașul Oravița.

Domnul Dănilă Miloș precizează faptul că, se pot vaccina în ambele părți toți cetățenii județului care sunt doritori.

Domnul Prefect, întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi și prezintă proiectul „Programului şi tematicii şedinţelor Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, în anul 2023” .

Totodată mai precizează faptul că, acest Program al ședințelor poate fi modificat pe parcursul anului viitor în funcție de doleanțele membrilor Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin.

 Întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, și întrucât nu sunt, se trece la punctul 3: Diverse și supune la vot minuta încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 23.11.2022, care este aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei.

Întrucât este ultima ședință a Comisiei de Dialog Social a Județului           Caraș-Severin mulțumește membrilor și invitaților permanenți pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei, pentru materialele întocmite și prezentate în încheiere urează participanţilor: „Sărbători Fericite! și un sincer La Mulți ani”.