Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin din data de 13.12.2022

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Giuchici Camelia, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, domnul Cepeha Mihai Dănuț, Director Executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin și domnul Gârleanu Emil-Adrian, Inspector Șef Județean, Inspectoratul Județean în Construcții Caraș-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin și prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind activitatea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în perioada 01.01.- 30.11.2022.

Prezintă: Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.

  1. Raport privind activitățile întreprinse și rezultatele obținute pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului în județul Caraș-Severin.

Prezintă:Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin

  1. Raport privind efectele negative, pe termen scurt și mediu, produse în economia județului Caraș-Severin de includerea unor vaste suprafețe de fond forestier, cu caracter preponderent de producție, în vastele arii naturale protejate.

Prezintă: Direcția Silvică Caraș-Severin.

  1. Diverse.

– Prezentarea Proiectului Programului şedinţelor Colegiului Prefectural Caraş-Severin, în anul 2023

– Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 17.11.2022.

            Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul domnului Comisar șef Marinel Bușcu, Șef Serviciu, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Caraș-Severin, pentru a prezenta materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

            Domnul Marinel Bușcu  prezintă materialul, „Informare privind activitatea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în perioada 01.01.- 30.11.2022” material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Domnul Prefect Mulțumește pentru materialul prezentat și amintește importanța activităților desfășurate de către angajații Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.

            Totodată solicită reprezentantului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin ca împreună cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara să desfășoare activități canalizate în special pentru apărarea frontierei de stat.

            În continuare dă cuvântul domnului Colonel Marian Ciprian Petrișor, Inspector Șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. Bg.Vasile Zorzor” Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

            Domnul Marian Ciprian Petrișor prezintă materialul, „Raport privind activitățile întreprinse și rezultatele obținute pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului în județul Caraș-Severin” material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Domnul Prefect Mulțumește pentru materialul prezentat i pentru modul în care   s-a colaborat cu celelalte structuri de ordine publică din județ.

            În continuare dă cuvântul domnului Ion Tabugan, Director, Direcţia Silvică a Judeţului Caraş-Severin pentru a prezenta materialul de la punctul 3 de pe ordinea de zi.

            Domnul Ion Tabugan prezintă materialul, „Raport privind efectele negative, pe termen scurt și mediu, produse în economia județului Caraș-Severin de includerea unor vaste suprafețe de fond forestier, cu caracter preponderent de producție, în vastele arii naturale protejate” material cuprins în dosarul de şedinţă.

            Totodată trage un semnal de alarmă în ceea ce privește intrarea în vigoare a noi legislații care stabilește metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, conform căreia în zonele protejate nu se poate intervenii de către om.     Extinderea zonelor de protecție strictă și integrală din cadrul Parcurilor Naturale ar presupune restricționarea lucrărilor de silvicultură.

            Domnul Ionuț Mihai Popovici, Director General, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Caraş-Severin, aduce în discuție proiectul cu privire la realizarea a 500 km de piste pentru biciclete în județul Caraș-Severin. Ținând cont de faptul că, aceste piste vor trece și prin zone împădurite și protejate, întreabă dacă proiectul este pus în pericol.

            Domnul Ion Tabugan, precizează faptul că, în zonele protejate din interiorul Parcurilor Naturale conform legislației în vigoare nu se poate interveni. De asemenea mai menționează faptul că, deocamdată nu se cunoaște clar traseul acestor piste de biciclete.

            Totodată menționează faptul că, reprezentanții Direcției Silvice Caraș-Severin au vizat proiecte pentru Primăria municipiului Reșița și pentru alte primării din județ,  însă acestea nu au tangență cu Parcurile Naturale.

            Domnul Nicolae Verindeanu, Director, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Caraş-Severin: Precizează faptul că, în urmă cu mai mulți ani când   se discuta despre protejarea biodiversității și faunei în arealul parcurilor naturale și naționale și a ariilor protejate s-au realizat întâlniri în cadrul cărora multe persoane au considerat că ar trebui să se țină cont și de dezvoltarea durabilă, dar discuțiile nu s-au concretizat și în luarea de măsuri.

            Domnul Prefect își exprimă nemulțumirea cu privire la modul în care a fost întocmit materialul prezentat de către reprezentantul Direcției Silvice Caraș-Severin întrucât nu există legătură între materialul prezentat și concluziile din material.

            Domnul Ion Tabugan menționează faptul că, titlul a fost impus de către Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin, iar în ceea ce privește concluziile acestea sunt clare.

            Domnul Cristian Gâfu Subprefectul Județului Caraș-Severin: Programul și Tematicile ședințelor Colegiului Prefectural este întocmit în baza temelor propuse de membrii și invitații permanenți ai Colegiului Prefectural și este aprobat în fiecare an în ședința din luna ianuarie, prin urmare nu Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a propus prezentarea acestei teme.

             În continuare precizează faptul că, este benefic că, avem zone protejate în județ, chiar dacă din aceste zone nu poate fi valorificată masa lemnoasă și astfel din punct de vedere economic pierdem bani.

            În încheiere consideră faptul că, ar fi necesar să se identifice posibilități de despăgubire a persoanelor fizice care dețin terenuri forestiere în arealul parcurilor naturale/naționale și arii naturale protejate și care nu pot să folosească lemnul din pădurile proprii pentru încălzirea locuințelor.

            Domnul Prefect a fost întocmit și transmis Proiectul programului și tematicile pentru ședințele Colegiului Prefectural de anul viitor. În acest sens solicită membrilor Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin să verifice tematicile propuse dacă sunt modificări să le transmită în vederea cuprinderii acestora în programul pentru anul viitor, program ce va fi aprobat prin Hotărâre a Colegiului Prefectural în ședința din luna ianuarie 2023.

            Totodată precizează faptul că, în primul trimestru al anului 2023 vor fi invitați la una din ședințele Colegiului Prefectural și reprezentanții Parcurilor Naturale din Județ pentru a prezenta o informare mai detaliată a activităților desfășurate.

            În continuare supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 17.11.2022, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

            Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat, mulțumește pentru participare și înainte de a declara închise lucrările ședinței urează participanților „Sărbători în liniște! și tradiționalul La Mulți Ani!”.