Rezultatele controalelor derulate la operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora

În perioada 31 august – 31 octombrie 2023 au fost efectuate acțiuni de control de către echipe formate din reprezentanți ai instituțiilor publice stabilite prin ordin al prefectului la operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat de pe raza județului Caraș-Severin.

Potrivit datelor puse la dispoziție de către Biroul Vamal de Interior Caraș-Severin, la nivelul județului funcționează 29 de operatori economici autorizați pentru distribuție și comercializare en detail de produse energetice (46 stații de comercializare) și patru operatori economici autorizați pentru distribuție și comercializare en gros de produse energetice. Ulterior controlului, doi operatori economici en detail au depus cereri de revocare a atestatelor de comercializare, în prezent în evidențe fiind înregistrați 27 operatori (44 stații de comercializare).

Referitor la rezultatele controalelor, situația se prezintă astfel:

  • Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor Sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), Inspectoratul Teritorial Timișoara: a fost dispusă oprirea funcționării pentru 8 agenți economici, unui agent economic i-a fost aplicată o amendă de 2.000 lei, iar pentru 31 de agenți economici controlați, care dețin sau utilizează instalații de distribuție GPL și care respectă prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare, s-a constatat că pot funcționa cu condiția respectării prevederilor legislației în vigoare.
  • Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Inspectoratul Teritorial nr. 5 – Județul Caraș-Severin: au fost verificați doi operatori transport mărfuri ADR și 136 de autovehicule; au fost încheiate 10 procese verbale de constatare a contravenției, valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 43.000 lei.
  • Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva: au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale în valoare de 41.500 lei la un operator cu două locații.
  • Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Caraş-Severin: a fost dispusă sistarea activității pentru doi agenți economici și au fost închise trei stații PECO. De asemenea, au fost dispuse 173 de măsuri, printre care: depunerea la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Caraș-Severin a planului de prevenire a poluărilor accidentale în vederea cuprinderii acestuia în autorizația de mediu; notificarea APM Caraș-Severin în vederea revizuirii autorizației de mediu; interzicerea desfășurării activității de comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule fără deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, respectiv obținerea autorizație de mediu, la punctul de lucru; solicitarea operatorului economic care efectuează transportul produselor petroliere a autorizației de mediu pentru activitatea desfășurată; raportarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili pentru anul 2023 la APM Caraș-Severin.
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin: în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, din care 20 de avertismente și două amenzi, în valoare totală de 11.500 lei; în domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 68 de deficiențe, fiind aplicate cinci amenzi în valoare de 21.500 lei.
  • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin: au fost identificate patru clădiri aferente obiectivelor din categorie care funcţionează fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. De asemenea, au fost constatate 149 de nereguli, fiind aplicate 59 de avertismente și 42 de amenzi, din care patru pentru funcționarea/punerea în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, în valoare totală de 233.500 lei.
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin: pe linia sisteme de securitate private au fost constatate deficiențe la 26 de stații de comercializare, din care patru nu au întocmit analiza de risc la securitatea fizică, nouă nu au implementat măsuri la analiza de risc la securitatea fizică și 13 nu respectă cerințele minimale pe categorie de obiectiv, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 17.000 lei.