Ședinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 24 octombrie, ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, având următoarea tematică:

  1. Prezentarea şi adoptarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2023-2024 pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş;

1.1. Aprobarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2023-2024 pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş”;

  1. Raport privind activitatea Casei Județene de Pensii Caraș-Severin în cursul anului 2023 în domeniul pensiilor și legilor speciale, precum și prezentarea de planuri sau programe de acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției;
  2. Informare privind stadiul executării lucrărilor din Programul de Gospodărire a Apelor de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin;
  3. Informare cu privire la evaluarea monitorizării calității aerului înconjurător la nivelul județului Caraș-Severin;
  4. Diverse

Aprobarea Procesului-Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 27.09.2023.