Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 22 martie, ședința lunară a Colegiului Prefectural. Pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele: o informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2023; un raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin pentru anul 2023; o informare privind activitatea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin, desfășurată în anul 2023; un raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport Caraş-Severin în anul 2023 şi prezentarea și aprobarea „Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2023-2024, pentru anul 2024”.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, dacă în anul 1992, pe teritoriul judeţului trăiau 373,1 mii locuitori, la 1 iulie 2023 numărul acestora a ajuns la 302,1 mii, înregistrându-se o scădere cu 71,0 mii locuitori. În ceea ce priveşte contextul economic, volumul producţiei industriale totale în anul 2023 a înregistrat o creștere cu 2,5% faţă de cel realizat în anul 2022, iar referitor la turism, comparaţia datelor din anul 2023 cu cele din  2022 relevă atât creşterea numărului de turişti cazaţi (+11,8%), cât şi a numărului de înnoptări (+9,5%).

La sfârşitul anului 2023, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin, a fost de 54,7 mii persoane, din care 60,9% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 34,4% în industrie şi construcţii, restul de 4,7% munceau în agriculturǎ, silvicultura şi servicii anexe. Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2023 fost de 6.107 lei/persoanǎ, situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţarǎ (8.301 lei/salariat). În luna decembrie 2023, în judeţul Caraş-Severin se aflau 2.438 şomeri, 1.296 fiind bărbaţi şi 1.142 femei. Rata şomajului, la sfârşitul anului 2023 a fost de 2,6%, la fel ca cea din luna decembrie a anului 2022. Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului III 2023 relevă faptul cǎ în judeţul Caraş-Severin existau 67.744 pensionari de asigurări sociale de stat (numar mediu), cu 434 mai puţini decât în trimestrul IV 2022. Pensia medie lunarǎ a crescut cu 12,6%, de la 1.745 lei/pensionar în trimestrul IV 2022, la 1.964 lei/pensionar în trimestrul III 2023.

Referitor la activitatea desfăşurată de DSP Caraş-Severin, în anul 2023  s-au înregistrat 1471 cazuri de COVID 19, 4 cazuri  de rujeolă, 16746  cazuri de infecţii acute respiratorii şi 3175 de pneumonii şi 396 cazuri de varicelă, iar în cadrul Programului Naţional de Imunizări au fost achiziţionate 17583 doze de vaccinuri  care au fost  distribuite medicilor de familie.

Centralizând numărul total al persoanelor afectate de boli cronice și raportând această cifră la populația județului, rezultă o pondere de circa 50%, reprezentând persoane care suferă de astfel de afecţiuni. Pe durata întregului intervalul analizat, se constată prezenţa pe primele locuri a acelorași afecțiuni, respectiv hipertensiune arterială și cardiopatii ischemice, urmate îndeaproape de diabetul zaharat și bolile cerebro-vasculare. Este de asemenea vizibilă o creștere importantă a cazurilor de boli și tulburări mintale (cu 87,61%), de altfel cea mai importantă creștere în cadrul întregului grup de boli cronice.

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a solicitat Direcției de Sănătate Publică să continue monitorizarea evoluției acestor boli, precum și răspunsul sistemului de sănătate la această evoluție.

În ceea ce priveşte domeniul protecţiei mediului, pentru controlul poluării habitatelor naturale, biodiversităţii şi ariilor protejate, au fost desfăşurate în anul 2023 un număr de 742 de controale, fiind aplicate 110 amenzi, în valaore de 1.560.000 lei.

Comisariatul Județean Caraș-Severin, prin acțiunile de control desfășurate, a incercat să responsabilizeze autoritățile publice locale, operatorii și agenții economici prin constatarea, dispunerea de măsuri de remediere și sancționarea încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Au fost efectuate 40 de controale privind calitatea aerului în județul Caraș-Severin și ca umare a celor constatate au fost aplicate 7 sancțiuni,  în valoare totală de 110000. Principalele problemele în domeniul poluării atmosferei au fost generate de activităţile desfăşurate de operatorii economici din industrie, de şantierele de construcţii, de emisii de noxe provenite din arderea deşeurilor şi incendierea vegetaţiei.

Prefectul judeţului Caraş-Severin a solicitat comisariatului judeţean să îşi concentreze în continuare toată atenţia pe problemele care prezintă risc pentru mediu, printre care gestionarea deşeurilor menajere, a celor provenite din construcţii, activitatea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Lupac, complexul de mine Lişava şi Ciudanoviţa.

Cu privire la activităţile de sport şi tineret, în anul 2023 au fost primiţi în Centrul de Agrement Râul Alb peste 500 de copii şi tineri, iar activitatea sportivă a fost organizată pe 3 programe: Programul „Promovarea Sportului de performanţă”; Programul „Sportul pentru toţi”;  Premierea sportivilor cu rezultate deosebite.

Activitatea Direcţiei pentru Sport şi Tineret s-a concentrat atât pe creşterea prestigiului sportiv al judeţului pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea ramurilor de sport şi stimularea sportivilor de înaltă performanţă din judeţul nostru, cât şi pe stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive de către un număr cât mai mare de cetăţeni, de diferite vârste şi diverse categorii sociale, fapt benefic în menţinerea sănătăţii şi socializării participanţilor. S-au organizat manifestări sportive atat în mediul urban cat și în mediul rural în diferite localităţi din judeţ, prilejuite de diverse ocazii.

Ioan Dragomir a sugerat că, pentru încurajarea practicării sportului de performanţă, ar fi binevenită o mai mare mediatizare privind premierea celor mai buni sportivi, chiar şi a celor care deşi îşi desfăşoară activitatea la cluburi din alte zone ale ţării, sunt originari din judeţul Caraş-Severin.

În încheierea şedinţei, a fost abordată şi problema derulării Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029, care în acest moment nu funcţionează în judeţul nostru şi de care ar trebui să beneficieze peste 17.000 de elevi şi preşcolari. Instituţia Prefectului a transmis Consiliului Judeţean Caraş-Severin, responsabil de derularea programului, trei solicitări pentru a efectua demersurile prevăzute de legislaţie pentru implementarea acestuia, însă de la începutul anului şcolar în curs şi până în prezent programul a rămas nefucţional.