Şedințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice și Comisiei de Dialog Social

La sediul Palatului Administrativ s-au desfăşurat astăzi cele două ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice și Comisiei de Dialog Social.

Pe ordinea de zi a celor două întruniri s-au regăsit o analiză descriptivă a evoluției fenomenelor demografice de natalitate, fertilitate și mortalitate generală în județul Caraș-Severin în perioada 2013-2023, o informare privind rețeaua de cămine pentru persoane vârstnice din Caraș-Severin şi o informare referitoare la activitatea de control desfășurată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în anul 2023.

Potrivit datelor oferite de Direcţia de Sănătate Publică, natalitatea este mai scăzută în prezent cu aproximativ 25% faţă de anul 2013. De asemenea, se observă o tendință constantă de scădere a numărului populației feminine în vârstă fertilă, scădere mai accentuată în a doua parte a intervalului, respectiv între 2018 și 2021. Totodată, din observarea evoluției numărului total al deceselor anuale în perioada 2013-2023 reiese un fenomen al mortalității relativ constant în perioada 2012-2019 şi o tendință de creștere începând cu anul 2021, de aproximativ 25% față de începutul perioadei, care ar putea fi explicată prin impactul pe care pandemia l-a avut asupra populației.

În ceea ce priveşte rețeaua de cămine pentru persoane vârstnice din Caraș-Severin, aceasta cuprinde un număr de 11 unități de asistenţă socială care asigură în regim rezidenţial îngrijirea şi asistenţa persoanelor vârstnice, dintre care 3 cămine publice şi 8 cămine private. Gradul de ocupare al acestora este cuprins, în medie,  între 77% (cămine publice) și 81% (cămine private), ceea ce înseamnă că sunt acoperite nevoile de îngrijire ale acestei categorii de persoane.

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a solicitat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială să verifice dacă măsurile pentru remedierea unor nereguli constatate în timpul controalelor derulate în cursul anului trecut la toate aceste centre sunt respectate în prezent.

Identificarea și combaterea muncii nedeclarate constituie o prioritate în cadrul acțiunilor de control desfășurate de către I.T.M. Caraș-Severin. Pe parcursului anului trecut au fost derulate un număr de 1454, din care 1357 pentru depistarea muncii nedeclarate. Această practică se întalnește în mod frecvent în construcții, prestări de servicii, comerț. dar și în alte sectoare greu accesibile cum sunt agricultura și exploatările forestiere. Astfel, au fost depistaţi că folosesc munca nedeclarată un număr de 28 angajatori; fiind aplicate amenzi în valoare de 730.000 lei;

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost controlate la nivelul județului un număr de 836 de unităţi, reprezentând o creștere cu 2,6 % faţă de anul 2022. Numărul amenzilor contravenționale aplicate în anul 2023 a fost de 66, înregistrând o scădere cu 60,1 % față de anul anterior, în timp ce cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 296.000 lei, cu 22,56 % mai mare, faţă de cel înregistrat în anul 2022.