Şedința Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat astăzi ședința lunară a Colegiului Prefectural. Principalele subiecte discutate în cadrul acestei întruniri au fost activitatea Gărzii Forestiere Județene Caraș-Severin pentru anul 2023 și situația administrării fondului forestier în județul Caraș-Severin, pentru toate categoriile de proprietari; procedura sesizării Camerei Notarilor Publici în vederea eliberării și comunicării certificatelor de moștenitori pentru imobilele care au făcut obiectul înregistrării sistematice în ședințele de cadastru și carte funciară şi măsurile ce se întreprind la nivelul autorităților locale în vederea limitării și stopării fenomenului arderilor necontrolate de vegetaţie.

Suprafaţa totală a fondului forestier național al județului Caraș-Severin este de 432 mii ha, din care 79 % reprezintă fondul forestier proprietate a statului şi este administrat de către Direcţia Silvică Caraș-Severin și Baza Experimentală Caransebeș; 15% reprezintă păduri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, iar 6% sunt păduri proprietate a persoanelor fizice cuprinse în composesorate, persoane fizice și juridice.

Totalul amenzilor aplicate privind nerespectarea regimului silvic se ridică la suma de 447,25 mii lei, fiind constatate nereguli atât în cadrul verificărilor în parchetele de exploatare ale operatorilor economici și cele ale ocoalelor silvice (196 de controale), cât şi la controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice și cele forestier (80 de controale), precum şi la verificările depozitelor operatorilor economici de profil și ale ocoalelor silvice (119 controale).

Potrivit Gărzii Forestiere, în anul 2023 s-a remarcat o  scădere cu 25% a fenomenului infracțional  asupra integrității vegetației forestiere luată în ansamblu faţă de anul 2022.

În ceea ce priveşte eliberarea și comunicarea certificatelor de moștenitori pentru imobilele care au făcut obiectul înregistrării sistematice în ședințele de cadastru și carte funciară, prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a explicat că aceasta este o procedură căreia nu i s-a acordat importanţa cuvenită şi ar trebui accelerată. Astfel, ţinând cont că în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale au fost finalizate lucrările de cadastru sistematic, cetăţenii pot beneficia gratuit de succesiunile în vederea emiterii certificatului de moștenitor, a certificatului  de moștenitor  suplimentar sau a   certificatului de legatar. Potrivit prevederilor legale, primăriile sunt cele care sesizează camera notarilor publici în vederea repartizării cauzei succesorale unui notarul public competent, iar plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În acest an, ca urmare a lipsei precipitațiilor și a temperaturilor foarte ridicate, peste normalul perioadei din an, numărul incendiilor de vegetație a crescut de la 158 de intervenții în anul 2023, la 444 intervenții de la începutul acestui an până în prezent.

Prefectului judeţului Caraş-Severin a precizat că numărul mare de arderi de vegetaţie din cursul acestui an faţă de anul 2023 rezultă şi din faptul că în anii anteriori intervenţia la astfel de incendii era asigurată în mare parte de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la nivelul localităţilor, nefiind raportate şi gestionate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. De asemenea, a menţionat că există 18 UAT-uri unde nu s-au înregistrat incendii sau cele produse au afectat suprafeţe sub 1 ha, în timp ce în cazul a 16 UAT-uri, suprafeţele afectate depăşesc 40 ha, iar în câteva cazuri chiar şi 100 ha, sugerând că ar fi necesară o analiză mai aprofundată a situaţiei acestora.

În acest context, la nivelul judeţului a fost adoptat Planul de măsuri pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de incendii la vegetație uscată și în fondul forestier pe anul 2024.

Printre măsurile de întreprins pentru reducerea numărului de incendii de vegetaţie, se numără:

– transmiterea de informări publice periodice asupra impactului devastator pe care îl au aceste arderi necontrolate asupra mediului înconjurător și asupra pierderilor irecuperabile provocate asupra florei, faunei și solului;

– realizarea și mediatizarea locurilor special amenajate pentru organizarea grătarelor și picnicurilor în aer liber;

– continuarea activităților de patrulare, verificare și control a suprafețelor de terenuri și în special a limitelor de parcelă de către ocoalele silvice pentru evitarea pătrunderii incendiilor de vegetație în fondul forestier

– intervenția promptă a serviciilor voluntare și localnicilor din localitățile unde se anunță apariția de incendii pentru a limita dezvoltarea suprafețelor incendiate;

– achiziționarea de către UAT-uri și dotarea serviciilor voluntare cu turbosuflante și/sau atomizoare;

– aplicarea măsurilor coercitive prevăzute de legislația existentă, atât pe linie de protecția mediului, cât și pe linie de apărare împotriva incendiilor.

Potrivit prevederilor legale, arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase este strict interzisă și constituie contravenţie, sancţionându-se cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.