Ședinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 29 august, ora 12,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, având următoarea tematică:

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş – Severin în perioada 01.01- 31.07.2023. Prezentarea „Programului de măsuri stabilite în vederea îmbunătăţirii activităţii Direcţiei  pentru Agricultură Judeţeană Caraș – Severin în  perioada 01.08.2023 – 31.12.2023”

1.1 Adoptarea Hotărârii pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite în vederea îmbunătăţirii activităţii  Direcţiei  pentru Agricultură Judeţeană Caraș – Severin în  perioada 01.08.2023 – 31.12.2023”

1.2. Raport privind modul de realizare a măsurilor aprobate în hotărârea Colegiului Prefectural nr.5/25.08.2022 – perioada 01.08.2022 – 31.12.2022

2. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Județean de Metrologie Legală Caraș-Severin în primele 6 luni ale anului 2023

3. Informare privind pregătirea unităților de învățământ preuniversitar în vederea deschiderii în condiții optime a anului școlar 2023-2024

4. Informare privind stadiul încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în anul 2023

5. Raport privind activitatea desfășurată de către Casa Corpului Didactic Caraș-Severin în perioada 01.09.2022-31.07.2023.

6. Diverse

Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 26.07.2023.