Ședința Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor al judeţului Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în data de 24 iunie 2021 la sediul Palatului Administrativ, în sistem de videoconferință, şedinţa Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor al judeţului Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Informare privind modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea legumelor şi fructelor proaspete.

În perioada 17.05.2021 – 28.05.2021, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin a desfășurat o tematică de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea legumelor şi fructelor proaspete în magazine alimentare, hiper/supermarketuri, pieţe agroalimentare, depozite şi pieţe en-gros.

Au fost verificați 21 de operatori economici la care au fost încheiate  21 de procese-verbale de constatare contravenție prin care au fost aplicate 8 avertismente și 21 de amenzi contravenționale în cuantum total de 53.600 lei. De asemenea, s-a aplicat măsura complementară de oprire definitivă şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor cu abateri în cantitate de 8 kg şi valoare de 97 lei și s-a aplicat măsura de încetare sau instituirea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicii comerciale incorecte la trei operatori economici.