Ședința extraordinară CJSU Caraş-Severin

Prefectul judeţului Caraş-Severin, domnul Ioan Dragomir, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 25 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ, ca urmare a necesității instituirii de măsuri în unitățile administrativ-teritoriale Ciuchici, Vermeș și Măureni și modificării locației centrului de vaccinare din municipiul Caransebeș.

A fost adoptată Hotărârea nr. 23/25.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 25.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ciuchici, Vermeș și Măureni din județul Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.171/2022.

Astfel, prin hotărâre au fost aprobate măsuri pentru unitățile administrativ-teritoriale de mai jos în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 locuitori:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
CIUCHICI 5,58
VERMEȘ 3,4

De asemenea, au fost aprobate măsuri pentru UAT Măureni în care incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 / 1.000 locuitori:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
MĂURENI 1,97

Măsurile sunt prevăzute în Anexă și se aplică pentru o perioadă de 14 zile (26.02.-11.03.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a hotărârii, respectiv 26.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 22/21.02.2022 pentru UAT-urile Vermeș și Ciuchici.

Totodată, la data de 26.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 19/14.02.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr.20/18.02.2022 și în Anexa nr.2 la HCJSU nr.22/21.02.2022 pentru UAT-urile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, pe perioadele de aplicare ale acestora.

În cadrul ședinței CJSU Caraș-Severin a fost adoptată și Hotărârea nr. 24/25.02.2022 privind înlocuirea anexei la HCJSU Caraș-Severin nr. 21 din 18.02.2022 privind reactualizarea listei centrelor de vaccinare de la nivelul județului Caraș-Severin prin care s-a modificat locația centrului de vaccinare din municipiul Caransebeș, de la sala de sport ,,Valeria Borza” la Spațiul Comercial din cadrul Pieței Gugulanilor  (Caransebeș, str Piața Lemnelor, nr.1).

Hotărârile CJSU Caraș-Severin nr. 23/25.02.2022 și nr. 24/25.02.2022 pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

În cadrul Grupului tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin s-au discutat aspecte referitoare la modul de gestionare a situației generate de eventualitatea intrării pe pe teritoriul județului a unui flux masiv de refugiați din Ucraina, dar și despre rolul fiecărei instituții cu atribuții în domeniu și luarea măsurilor care se impun.