Beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice și gaze naturale

Guvernul României a luat măsuri pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 259/2021.

Beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice și gaze naturale sunt cei prevăzuți la Articolul 1 aliniatele c) d) e) și f) din Legea nr. 259/2021.

Dintre beneficiari  amintim:

– microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;

– unități și instituții de învățământ publice sau private;

– organizații neguvernamentale și unități de cult;

– furnizori privați și publici de servicii sociale.

Pentru a beneficia de măsurile guvernamentale, este necesar ca entitățile menționate anterior să  notifice furnizorul de electricitate și/sau gaze naturale și să trimită o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a transmis modelul de cerere însoțit de declarația pe proprie răspundere  primăriilor și instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Modelul de cerere însoțit de declarația pe proprie răspundere poate fi descărcat și de pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin, accesând aici.

Menționăm că există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Guvernul României a demarat plățile către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, conform mecanismului de compensare stabilit de cadrul legal.